Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/41442
Title: Dia del Número, motivació de la Matemàtica
Author: Vidal i Raméntol, Salvador
Director: Núñez i Espallargas, Josep M.
Keywords: Motivació
Matemàtiques (Ensenyament)
Issue Date: 12-Dec-2001
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] Inquiet perquè molts alumnes senten una aversió cap a les matemàtiques, ens vam proposar motivar als alumnes en aquesta matèria, és per aquest motiu que ens vam inventar el "Dia del número" que és una jornada en la qual realitzem un conjunt d'activitats de caràcter lúdic respecte a les matemàtiques. L'objectiu de la jornada és gaudir fent matemàtiques professors i alumnes i intentar canviar l'actitud dels alumnes cap aquesta matèria. Aquesta proposta didàctica ha estat experimentada durant més de 10 anys amb èxit creixent.Amb tota aquesta experiència és va realitzar aquesta tesi doctoral on es recullen moltes tècniques de motivació aplicades a l'aula. També es recullen tècniques de dinàmica de grups i de autoestima.També es va realitzar un estudi que relaciona las matemàtiques amb l'afectivitat segons un treball realitzat a França per Nimier.Es presenten una sèrie de activitats per la preparació, desenvolupament i avaluació del dia del número.La primera part es de caràcter qualitatiu i la segona part quantitatiu on un estudi realitzat en dos centres de secundaria, un que realitzen la festa dels números i una altre que no la realitzen i es comprova que al primer la motivació cap a les matemàtiques és més alta.Al final fem una crida a les institucions perquè declari el dia 11 d'octubre el Dia del número i de la matemàtica lúdica per aconseguir un canvi d'actitud cap a les matemàtiques.També fem una crida als museus de ciència perquè dediquin una sala a les matemàtiques amb jocs motivadors pels alumnes i proposem el nom de SETAM, que es mates al revès.
[eng] With this experience we seek to create a feeling of positive disposition towards mathematics. Teachers must With this experience we seek to create a feeling of positive disposition towards mathematics. Teachers must give life to the concepts and methods so that students can enjoy the results. They can only enjoy mathematics when they relate to it emotionally, since motivation can hardly be obtained without emotion. Motivation is the energy that guides human conduct towards a specific goal. Every human being needs to enjoy life, but they also need to do something they can feel proud of. What really motivates people is success, and to succeed one needs to struggle. Teachers should guide students towards success.It is necessary to learn and teach mathematics by working on emotions. Emotions are those short physical activations that burst within us as a response to an external or internal stimulus. Emotions drive us to do things, they are our driving force.give life to the concepts and methods so that students can enjoy the results. They can only enjoy mathematics when they relate to it emotionally, since motivation can hardly be obtained without emotion. Motivation is the energy that guides human conduct towards a specific goal. Every human being needs to enjoy life, but they also need to do something they can feel proud of. What really motivates people is success, and to succeed one needs to struggle. Teachers should guide students towards success. It is necessary to learn and teach mathematics by working on emotions. Emotions are those short physical activations that burst within us as a response to an external or internal stimulus. Emotions drive us to do things, they are our driving force.
[spa] Inquieto porque muchos alumnos sienten aversión por las matemáticas, me propuse como motivar a los alumnos en esta asignatura.Ideamos "El Día del Número" que es una jornada que, mediante un conjunto de actividades lúdicas de carácter matemático muy variado, participan y se implican activamente tanto los alumnos de un centro como sus profesores, con el objetivo de motivarlos, así como intentar modificar sus actitudes negativas hacia esta materia.Esta propuesta didáctica ha sido experimentada durante más de diez años con éxito creciente. Desarrollo distintas técnicas de motivación aplicadas en el aula y también distintas técnicas de dinámica de grupos, así como estrategias para mejorar la autoestima de los alumnos y conseguir mayor motivación hacia las matemáticas. Hay un estudio que relaciona las matemáticas con la afectividad, según un trabajo realizado en Francia por Nimier. Presento una serie de actividades para la preparación, organización y desarrollo de la fiesta de los números.Toda esta primera parte es de carácter cualitativo y una segunda parte de carácter cuantitativo donde los resultados demuestran que con esta actividad mejora mucho la motivación hacia la matemática.Al final hago un llamamiento a las instituciones para que se cree el "Once de Octubre, fiesta del Beato Juan XXIII, Día del Número y de las Raíces"También hay un llamamiento a los museos de ciencias para que tengan una sala dedicada a las matemáticas que se podría llamar "SETAM" que es "MATES" al revés, donde hubiera distintos talleres motivados de la matemática.
URI: http://hdl.handle.net/2445/41442
ISBN: 9788469353110
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Didàctica de les Ciències Experimentals i la Matemàtica

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SVR_TESI.pdf869.2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.