Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/41459
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTrepat, Cristòfol-A., 1947--
dc.contributor.authorInsa Sauras, Yolanda-
dc.contributor.otherUniversitat de Barcelona. Departament de Didàctica de les Ciències Socials-
dc.date.accessioned2013-05-03T08:42:56Z-
dc.date.available2013-05-03T08:42:56Z-
dc.date.issued2009-02-12-
dc.identifier.isbn9788469275405-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2445/41459-
dc.description.abstract[cat] Les investigacions disponibles sobre el tema evidencien que una de les dificultats de l'aprenentatge de la Història tant a l'àmbit secundari com a l'universitari és la manca de continuïtat en els esforços individuals de l'alumnat per a fixar els nuclis conceptuals i procedimentals que estructuren i construeixen el seu coneixement. La present tesi doctoral intenta verificar que les proves de correcció objectiva constitueixen un vertader instrument d'avaluació-aprenentatge i que, utilitzades com a sistema avaluatiu estimulen la freqüència de l'esforç de l'estudi i, en conseqüència, l'eficiència dels resultats de l'aprenentatge. Aquest estudi ha confirmat aquesta hipòtesi a través d'una mostra de 1040 alumnes de tota Catalunya, ja que la nota mitjana referent a l'examen final de l'alumnat que havia realitzat les proves objectives corresponia a un 6'25 mentre que l'alumnat que no les havia realitzat obtenia com a mitjana un 5'80. A més, aquesta tendència no només és observable de forma generalitzada, sinó que, excepte comptades excepcions, també observem aquesta centre a centre. Una vegada verificada la hipòtesi, aquesta tesi també ha servit per a explotar estadísticament les dades de l'alumnat i aconseguir informació com la correspondència de la nota de l'examen final amb el sexe, la procedència o la condició social d'alumnes i pares, les condicions de l'estudi i ajuda que l'alumne rep a casa, o, per exemple, les seves expectatives de futur.cat
dc.description.abstract[eng] "THE EVALUATION OF OBJECTIVE CORRECTION AS A TOOL OF IMPROVEMENT OF THE HISTORY LEARNING IN FIRST OF ESO"TEXT: The available researches on the subject show that one of the difficulties of the History learning so much in the Secondary as the University is the lack of continuity in the individual efforts of the students to fix the conceptual and procedimentals cores that estructure and build their knowledge. This thesis tries to check that the objective tests are a true instrument of evaluation-learning and that if they are used as a evaluation system, it increase the frequency of the study effort and, as a consequence, the results of lhe learning.This study has confirmed this hypothesis with a sample of 1040 students of all Catalonia. The final examination's average note of the students that had realized the objective tests is 6'25 whereas the students that it had not realized them obtained as a average a 5'80. Besides, this trend isn't only observable of shape generalized, but that, except counted exceptions, also observe this high school to school.Once the hypothesis confirmed, this thesis also has been useful for treating the students' datum statiscally and to get information like the relation between the final note and the student's sex, the geographical origin or the social condition of the students and their parents, the student's habits of study or the help that he/she receives at home.eng
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat de Barcelona-
dc.rights(c) Insa Sauras, 2009-
dc.subjectEducació Secundària Obligatòriacat
dc.subjectProves objectives (Educació)cat
dc.subjectAprenentatgecat
dc.subjectEnsenyamentcat
dc.subjectHistòriacat
dc.titleL' Avaluació de correcció objectiva com a eina de millora de l'aprenentatge de la Història a Primer d'ESOcat
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion-
dc.identifier.dlB.46407-2009-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesscat
dc.identifier.tdxhttp://www.tdx.cat/TDX-1105109-114313-
dc.identifier.tdxhttp://hdl.handle.net/10803/1341-
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Didàctica de les Ciències Socials

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00.YIS_PRESENTACIO.pdf70 kBAdobe PDFView/Open
01.YIS_CAPITOL_1.pdf126.3 kBAdobe PDFView/Open
02.YIS_CAPITOL_2.pdf146.62 kBAdobe PDFView/Open
03.YIS_CAPITOL_3.pdf126.47 kBAdobe PDFView/Open
04.YIS_CAPITOL_4.pdf132.43 kBAdobe PDFView/Open
05.YIS_CAPITOL_5.pdf228.28 kBAdobe PDFView/Open
06.YIS_CAPITOL_6_CONCLUSIONS.pdf61.08 kBAdobe PDFView/Open
07.YIS_BIBLIOGRAFIA.pdf41.42 kBAdobe PDFView/Open
08.YIS_ANNEX_1.pdf51.19 kBAdobe PDFView/Open
09.YIS_ANNEX_2.pdf792.96 kBAdobe PDFView/Open
10.YIS_ANNEX_3.pdf26.43 kBAdobe PDFView/Open
11.YIS_ANNEX_4.pdf826.27 kBAdobe PDFView/Open
12.YIS_ANNEX_5.pdf2.71 MBAdobe PDFView/Open
13.YIS_ANNEX_6.pdf1.48 MBAdobe PDFView/Open
14.YIS_ANNEX_7.pdf67.46 kBAdobe PDFView/Open
15.YIS_ANNEX_8.pdf105.82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.