Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/41566
Title: El Procés de convergència de les polítiques turístiques de la Unió Europea
Author: Arcarons Simon, Ramon
Director/Tutor: Viñas i Farré, Ramon
Keywords: Política econòmica
Desenvolupament econòmic
Política turística
Sector terciari
Països de la Unió Europea
Economic policy
Economic development
Politics of tourism
Service industries
European Union countries
Issue Date: 9-Mar-2001
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: Que es el turisme?, Que entenem per política turística?, Que son les polítiques turístiques?, ... Es necessària una organització turística?, Com cal organitzar el turisme?, La Unió Europea ha de jugar algun paper en el sector turístic?, ... Totes aquestes qüestions es plantegen sovint entre els mateixos professionals del sector turístic, existint diferències substancial entre els mateixos professionals, ja que no hi ha una sola resposta en cap dels casos, depenent del lloc on es trobi el professional i dels diferents interessos turístics que cadascun defensi. Justament, l'objecte d'aquesta Tesi Doctoral és el d'analitzar les diferents interrelacions existents entre les actuacions que la Comunitat ha portat a terme dins dels diferents àmbits d'actuació, davant de les nombroses afectacions que pot generar el sector turístic, des de la creació de les Comunitats Europees fins a l'aprovació,entrada en vigor i posterior desenvolupament del Tractat de la Unió Europea (apartat t de l'article 3), i les possibilitats que planteja per al sector turístic i el seu futur l'aplicació i desenvolupament del principi de subsidiarietat, com a part d'un procés que possibiliti una convergència turística real de les diferents "polítiques turístiques" de la Unió Europea.
URI: http://hdl.handle.net/2445/41566
ISBN: 8447527077
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Dret i Economia Internacionals

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TOL57.pdf1.12 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.