Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/41729
Title: Poli-ADP-ribosilació i contingut de NAD durant la diferenciació en la línia germinal espermatogènica
Author: Corominas, Montserrat (Corominas Guiu)
Director: Mezquita Pla, Cristóbal
Keywords: Espermatogènesi
Nucleòtids
NAD (Coenzim)
Issue Date: 16-Dec-1986
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: Fa aproximadament uns 20 anys del descobriment de la poli(ADP-ribosa), únic homopolímer que s'uneix de manera covalent a les proteïnes cromosòmiques. Des d'aleshores s'han fet detallats estudis de l'estructura, metabolisme, enzimologia, com també de les funcions fisiològiques relacionades amb el polímer. Nombroses evidències suggereixen que la poli(ADP-ribosa) es troba àmpliament distribuïda als eucariotes i està involucrada en la regulació de la proliferació cel·lular, síntesi de proteïnes i metabolisme dels àcids nucleics. Així mateix, també hi ha força dades que indiquen que la mono(ADP-ribosilació) és una manera comuna de modificar covalentment les proteïnes i la seva funció. L'ADP-ribosilació es l'única reacció bioquímica en la qual el NAD, un coenzim respiratori, és utilitzat com a donador de grups ADP-ribosil. La importància dels nucleòtids de piridina NAD i NADP com a coenzims de les reaccions d'oxidació-reducció cel·lulars pot observar-se fàcilment en considerar la utilització d'aquests compostos per les deshidrogenases i reductases que ocupen posicions crítiques de les vies metabòliques. El fet que el NAD sigui el més abundant dels coenzims ha suggerit que la funció d'aquest nucleòtid no es limita a les oxidacions biològiques. L'altre paper important del NAD és servir de substrat per a la modificació de les proteïnes per ADP-ribosilació.
URI: http://hdl.handle.net/2445/41729
ISBN: 9788469147405
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Fisiologia (Biologia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01.MCG_1de5.pdf2.89 MBAdobe PDFView/Open
02.MCG_2de5.pdf3.26 MBAdobe PDFView/Open
03.MCG_3de5.pdf2.19 MBAdobe PDFView/Open
04.MCG_4de5.pdf2.39 MBAdobe PDFView/Open
05.MCG_5de5.pdf931.1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.