Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/41767
Title: Efecte de les condicions ambientals en el desenvolupament dels ritmes circadiaris.
Author: Canal Corretger, Maria Mercè
Director: Díez Noguera, Antoni
Vilaplana i Hortensi, Jordi
Keywords: Cronobiologia
Sistema circadià
Issue Date: 18-Oct-2001
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: L'objectiu principal d'aquesta tesi ha estat l'estudi de l'efecte de les condicions ambientals d'il.luminació en què un animal ha crescut sobre la manifestació dels seus ritmes circadiaris, que són els mecanismes que els éssers vius utilitzen per a adaptar-se a l'alternància entre el dia i la nit. El treball s'ha estructurat en dues parts: la primera on s'ha estudiat, en animals sans, els efectes de les condicions ambientals rebudes durant les primeres setmanes de vida en el desenvolupament i funcionalitat del sistema circadiari, i una segona on s'ha treballat amb rates hipertenses de la soca TGR(mREN2)27, amb la mateixa finalitat.
URI: http://hdl.handle.net/2445/41767
ISBN: 844752700X
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Fisiologia (Farmàcia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5001.pdf8.02 MBAdobe PDFView/Open
5002.pdf6.72 MBAdobe PDFView/Open
5003.pdf13.94 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.