Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/41800
Title: Disseny d'un protocol numèric per a la classificació invariant d'imatges aplicant tècniques multivariants
Author: Riba Ruiz, Jordi-Roger
Director/Tutor: Carnicer González, Arturo
Juvells Prades, Ignacio
Keywords: Òptica electrònica
Reconeixement òptic de formes
Processament d'imatges
Optical pattern recognition
Image processing
Electron optics
Issue Date: 6-Jul-2000
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: En aquest treball s'ha desenvolupat un protocol de classificació supervisada (també anomenat reconeixement de patrons: Pattern Recognition) d'imatges segmentades basat en l'extracció de característiques invariants a les transformacions geomètriques no deformatives i la utilització de mètodes multi variants de classificació, optimitzant el temps de càlcul. Per tant, com que les característiques calculades són invariants, s'ha aconseguit classificar les imatges independentment de la mida d'aquestes i posició i l'orientació d'aquestes dintre de l'escena. També s'ha aconseguit una taxa d'encerts de classificació propera al 100 % en els casos pràctics duta a terme.
URI: http://hdl.handle.net/2445/41800
ISBN: 9788469331668
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Física Aplicada i Òptica

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00.JRRR_PREVI.pdf59.18 kBAdobe PDFView/Open
01.JRRR_CAP_1_INTRO_OBJECTIUS.pdf81.38 kBAdobe PDFView/Open
02.JRRR_CAP_2.pdf191.63 kBAdobe PDFView/Open
03.JRRR_CAP_3.pdf138.65 kBAdobe PDFView/Open
04.JRRR_CAP_4.pdf64.66 kBAdobe PDFView/Open
05.JRRR_CAP_5.pdf259.29 kBAdobe PDFView/Open
06.JRRR_CAP_6.pdf411.92 kBAdobe PDFView/Open
07.JRRR_CAP_7.pdf1.18 MBAdobe PDFView/Open
08.JRRR_CAP_8.pdf61.69 kBAdobe PDFView/Open
09.JRRR_CAP_9_CONCLUSIONS.pdf57.62 kBAdobe PDFView/Open
10.JRRR_ANNEX.pdf71.41 kBAdobe PDFView/Open
11.JRRR_BIBLIOGRAFIA.pdf73.87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.