Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/41858
Title: Caracterització molecular i evolutiva de la família de les alcohol deshidrogenases de cadena mitjana als cordats.
Author: Cañestro García, Cristian
Director/Tutor: Albalat Rodríguez, Ricard
Gonzàlez-Duarte, Roser
Keywords: Alcohol
Deshidrogenases
Cefalocordats
Urocordats
Dehydrogenases
Cephalochordata
Tunicata
Issue Date: 20-Dec-2001
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: En la present tesi doctoral, hem caracterizat el gen Adh3 a dos cefalocordats ("B. floridae" i "B. lanceolatum") i un urocordat ("C. intestinalis"), com l'únic membre de la família de les alcohol deshidrogenases (ADHs) de cadena mitjana en organismes procordats. Les nostres dades suggereixen fermament que l'expansió d'aquesta família gènica als vertebrats va tenir lloc fa uns 500 milions d'anys, després de la separació entre cefalocordats i vertebrats.
URI: http://hdl.handle.net/2445/41858
ISBN: 8447526771
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Genètica

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TOL2801.pdf6.36 MBAdobe PDFView/Open
TOL2802.pdf2.06 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.