Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/41861
Title: Anàlisi genètica i molecular de distròfies retinianes autosòmiques recessives.
Author: Paloma Parici, Eva
Director/Tutor: Gonzàlez-Duarte, Roser
Keywords: Malalties de la retina
Issue Date: 21-May-2002
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: Les distròfies retinianes son patologies de la visió causades per defectes a la retina, un teixit que es troba formant part de l'ull i que s'encarrega de convertir en senyals elèctriques la constant entrada d'energia lluminosa que contínuament capten els nostres ulls. El senyal elèctric generat és enviat posteriorment al cervell, i aquest s'encarrega de traduir-lo a una imatge amb colors, formes i volums. Les cèl.lules afectades en aquestes patologies son concretament les cèl.lules fotoreceptores i l'epiteli pigmentari d'aquesta retina, que a més de facilitar factors tròfics crítics pel manteniment d'aquests fotoreceptors, participa en la renovació constant de fragments d'aquestes cèl.lules, a més d'intervenir en el reciclatge de proteïnes dins el fotoreceptor. Les patologies de la retina les podem dividir en maculars, si és la regió central de l'ull la inicialment afectada en aquestes patologies, o per contra, si la part inicialment afectada és la retina més perifèrica, podem parlar de patologies d'inici perifèric. El gen ABCA4 és el gen que codifica per una proteïna anomenada ABCR que transporta substrats a través de membranes amb despesa d'ATP dins les cèl.lules fotoreceptores. Aquest gen s'ha trobat mutat tant en pacients afectats de patologies maculars com són la malaltia de Stargardt, el Fundus flavimaculatus, la distròfia de cons i bastons, i fins i tot ha estat considerat un factor genètic que podria predisposar a desenvolupar la degeneració macular associada a l'edat en edats avançades de la vida; com en pacients afectats de patologies que s'inicien amb defectes a la retina més perifèrica com ha estat la Retinosis pigmentaria. L'anàlisi del gen ABCA4 en diferents pacients afectats de diferents patologies de la retina ens ha permès observar un nombre considerable de variants patogèniques en aquest gen i ens ha portat a proposar un model de correlacions genotip-fenotip per ABCA4 . En aquest model la severitat de les diferents patologies causades per defectes en aquest gen pot ser explicada per la diferent severitat de mutacions en ABCA4 , o el què és el mateix la quantitat d'activitat residual de la proteïna ABCR. A més, hem pogut ampliar el model amb una nova entitat clínica, la distròfia macular en patró de l'epiteli pigmentari, que és una distròfia retiniana més lleu que la malaltia de Stargardt, i que podria ser explicada per mutacions de tipus lleu en aquest gen. Aquestes dades han demostrat l'heterogeneïtat al.lèlica d' ABCA4 . També s'ha pogut ampliar l'heterogeneïtat genètica descrita per la Retinosis pigmentaria, mitjançant l'anàlisi de diferents gens i loci vinculats a casos recessius d'aquesta patologia. Una vegada més s'ha pogut observar que l'heterogeneïtat genètica descrita en aquesta patologia es pot explicar pel gran nombre de gens descrits com a responsables d'un o uns pocs casos de la Retinosis, on actualment amb els gens coneguts només s'ha pogut explicar com a màxim un 50% dels casos clínics descrits.
URI: http://hdl.handle.net/2445/41861
ISBN: 8469987593
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Genètica

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TESI.pdf1.03 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.