Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/41875
Title: Variabilitat de la mongeta Ganxet ("Phaseolus vulgaris" L.): determinació de tipologies i selecció de línies comercials
Author: Sánchez Bell, Esther
Director: Casañas, F. (Francesc)
Mestres i Naval, Francesc
Keywords: Comercialització d'espècies agrícoles
Productes alimentaris de qualitat
Millora de cultius
Germoplasma
Llegums
Issue Date: 27-Jan-2004
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: En el context europeu actual l'ampliació en l'oferta de cultius i tipus varietals és una eina important per a l'agricultor. Les varietats tradicionals bé poden ocupar un lloc significatiu dins del panorama agrícola actual si són correctament avaluades i sotmeses a un procés de selecció i millora genètica que permeti el seu millor cultiu i comercialització. A més, els consumidors demanen cada cop més qualitat front a quantitat, variació i valor organolèptic als productes alimentaris. A Catalunya persisteixen una desena de tipus varietals tradicionals de mongeta per a consum en gra d'entre les quals la mongeta Ganxet és la que té una importància econòmica més significativa. Pertany a l'espècie <i>Phaseolus vulgaris</i> L. i és fàcilment reconeixible per la forma ganxuda de la llavor fins i tot després de ser cuinada, ja que es consumeix com a llegum gra, sec i cuit. L'objectiu general de la tesi era definir els límits com a possible nova classe comercial i seleccionar línies pures prototípiques del tipus varietal mongeta Ganxet, com a cultivars homogenis i estables. S'ha constituït una col·lecció de 69 entrades de germoplasma cultivat i comercialitzat sota la denominació Ganxet, presentant un ventall considerable de morfologies, amb llavors que van de lleugerament a molt ganxudes. Les entrades inequívocament reconeixibles com a Ganxet presenten plantes tardanes, amb hàbit de creixement indeterminat enfiladís de tipus IV, entrenusos llargs, fulles i tavelles verd fosc i flors blanques. Presenten tavelles de 13,9 a 17 cm de longitud amb 3,7 a 5,8 llavors per tavella i produccions de 36,3 a 51,9 g/planta. Les llavors són de mida mitjana-gran (38,8 a 61,9 g/100 llavors), aplanades i ronyonades (grau de ganxo entre 1,5 i 2,8 sobre 3) amb un 23,26% a 27,63% de proteïna, 1,48% a 2,10% de greix i 7,45% a 8,90% d'episperma. Les llavors absorbeixen entre un 42,73% a 48,12% d'aigua durant el remull. S'han seleccionat set línies pures prototípiques del tipus varietal Ganxet amb produccions acceptables, excel·lents característiques organolèptiques i nutricionals, i fàcilment identificables com a classe comercial. El nivell de polimorfisme entre les línies és equivalent al que es troba dins de classe comercial. Presenten tavelles de 14,7 a 15,7 cm de longitud amb 4 a 4,6 llavors per tavella i produccions de 57,7 a 65,9 g/planta. Les llavors són de mida gran (50,3 a 52,3 g/100 llavors), aplanades i ronyonades (grau de ganxo entre 2,1 i 2,9 sobre 3) amb un 27,14% a 29,32% de proteïna, 21,77% a 23,41% de fibra dietètica, 0,067% a 0,082% de glucosa, 24,72% a 27,50% de midó i 8,9% a 9,6% d'episperma. La línia pura seleccionada L67 ha estat posada a disposició dels agricultors i es troba en fase de registre sota el nom de Montcau. El germoplasma Ganxet, avaluat mitjançant marcadors RAPD, probablement és d'origen mesoamericà de la raça Mesoamèrica amb introgressions, almenys, de la raça Durango.
URI: http://hdl.handle.net/2445/41875
ISBN: 8468870528
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Genètica

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TESI.pdf926.57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.