Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/41979
Title: Anàlisi i valoració dels boscos de les valls d'Hortmoier i Sant Aniol (Alta Garrotxa).
Author: Vila Subirós, Josep
Director: Gordi i Serrat, Josep, 1959-
Keywords: Distribució de recursos naturals
Geografia econòmica
Issue Date: 24-Jan-2000
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] En primer lloc s'ha realitzat una cartogragia de la distribució dels boscos de les valles de Hortmoier y Sant Aniol que formen part de l'espai natural protegit "Alta Garrotxa" (Girona). A partir d'aquesta cartografía s'ha desenvolupat un acurat treball de camp que ha permés analitzar les característiques ecològiques i estructurals d'aquests boscos amb la realització d'inventaris forestals. Aquesta anàlisi ha constatat que una explotació intensiva en el passat ha provocat una uniformització de la seva estructura i que el seu abandonó posterior ha significat una recuperació diferencial de les diverses tipologies de boscos, així com una progresssiva recuperació dels boscos potencials en substitució de les masses silvícoles secundàries. En segon lloc s'ha desenvolupat una proposta metodològica basada en l'integració i la valoració de tot un conjunt de factors físics, biològics i d'aprofitament. Aquesta valoració dels boscos ha permès establir una zonificació de l'espai forestal a partir del principi de multifuncionalitat de les masses forestals que pot ser el punt de partida científic per a una ordenació i una gestió correcta d'aquest terrritori.
[spa] En primer lugar se ha realizado una cartografía de la distribución de los bosques de los valles de Hortmoier y Sant Aniol que forman parte del espacio natural protegido "Alta Garrotxa" (Girona). A partir de esta cartografía se ha desarrollado un exhaustivo trabajo de campo que ha permitido analizar las características ecológicas y estructurales de estos bosques con la realización de inventarios forestales. Este análisis ha constatado que su explotación intensiva en el pasado ha provocado una uniformización de su estructura y que el posterior abandono de su aprovechamiento ha comportado una recuperación diferencial de las distintas tipologías de bosques; así como también una progresiva recuperación de los bosques potenciales en substitución de las masas silvículas secundarias. En segundo lugar se ha desarrollado una propuesta metodológica basada en la integración y valoración de todo un conjunto de factores físicos, biológicos y de aprovechamiento. Esta valoración de los bosques ha permitido establecer una zonificación del espacio forestal a partir del principio de multifuncionalidad de las masas forestales que puede ser el punto de partida científico para una correcta ordenación y gestión de este territorio. </I>
URI: http://hdl.handle.net/2445/41979
ISBN: 9788469407356
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Geografia Física i Anàlisi Geogràfica Regional

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01.JVS_1de9.pdf9.92 MBAdobe PDFView/Open
02.JVS_2de9.pdf9.76 MBAdobe PDFView/Open
03.JVS_3de9.pdf8.82 MBAdobe PDFView/Open
04.JVS_4de9.pdf9.98 MBAdobe PDFView/Open
05.JVS_5de9.pdf7.86 MBAdobe PDFView/Open
06.JVS_6de9.pdf9.9 MBAdobe PDFView/Open
07.JVS_7de9.pdf9.77 MBAdobe PDFView/Open
08.JVS_8de9.pdf9.4 MBAdobe PDFView/Open
09.JVS_9de9.pdf4.42 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.