Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/42007
Title: Ciutat i producció d'imatge: Barcelona 1979-1992
Author: Benach, Núria
Director: Carreras i Verdaguer, Carles, 1948-
Keywords: 1979-1992
Història de Barcelona
Transformacions urbanes
Imatge de marca
Model Barcelona
Issue Date: 1-Jan-1997
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] L'objectiu principal d'aquest treball s'estableix en l'intent de definir, pel cas de Barcelona, el paper que les imatges de la ciutat juguen en relació a les seves transformacions. Aquest objectiu global es desglossa, de fet, en tres subobjectius: a) establir el procés de producció de les imatges: qui produeix què i per a qui, quins mitjans i canals són els utilitzats. b) analitzar el contingut de les imatges en relació als objectius de les polítiques urbanes, destriant-ne els missatges, explícits o no, i, c) abordar el consum o, en termes de marketing, l''efectivitat' de les imatges produides, ja que no existeix una correspondència automàtica entre els missatges tal com son emesos i tal com són debuts. Aquest tercer subobjectiu es deIxat explícitament fora de l'abast d'aquest treball ja que no es pretén arribar a una valoració sistemàtica de les imatges produïdes, sinó contribuir a desvetllar els mecamsmes a través dels quals aquestes imatges son concebudes, produïdes i distribuïdes en un context concret de reestructuració de la ciutat. Es tracta, doncs, d'abordar un tema complex com és el de les transformacions urbanes recents des d'un punt de vista parcial, la producció d'imatge, que aqul s'ha situat en el centre del punt de mira de la mateixa manera, es sosté que l'anàlisi de les imatges de la ciutat pren especial rellevància quan es posa al servei de l'estudi dels processos de reestructuració urbana. Establir la relaci entre ambdós enfocs mantenint la doble direcció de l'anàlisi és, potser, el principal repte que afronta aquest treball.
[spa] Los procesos de reestructuración urbana de los dos últimos decenios han comportado nuevas maneras de gestionar y de planificar la ciudad hasta el punto que se afirma la existencia de una nueva política urbana, definida por el énfasis en el corto plazo, en su orientación a la demanda más que a la oferta y en la creciente participación privada. En Barcelona, este proceso de adaptación a la nueva situación ha sido liderado en buena medida por el gobierno municipal que ha apoyado su política urbana en una amplia producción de imágenes de la ciudad, que han ido dirigidas tanto a la obtención de un indispensable consenso social en torno de un modelo de ciudad como al reforzamiento de la proyección de una imagen atractiva para los potenciales consumidores. Se han analizado, para el caso de Barcelona, las imágenes de la ciudad producidas fundamentalmente por las instancias públicas -aunque también se ha concedido algún lugar a los agentes privados, especialmente a la prensa diaria- a través de dos grandes temas. En primer lugar, la producción de una imagen de ciudad revitalizada, una condición indispensable para el buen funcionamiento de cualquier otra imagen parcial. En segundo lugar, se ha analizado la producción de imágenes específicas siguiendo las principales líneas de la política urbana contenidas en los planes estratégicos de Barcelona: la internacionalización, las infraestructuras y la calidad de vida, y los "productos" Barcelona.
URI: http://hdl.handle.net/2445/42007
ISBN: 9788469343531
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Geografia Humana

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01.NBR_1de8.pdf8.32 MBAdobe PDFView/Open
02.NBR_2de8.pdf8.97 MBAdobe PDFView/Open
03.NBR_3de8.pdf10.64 MBAdobe PDFView/Open
04.NBR_4de8.pdf9.58 MBAdobe PDFView/Open
05.NBR_5de8.pdf9.1 MBAdobe PDFView/Open
06.NBR_6de8.pdf10.56 MBAdobe PDFView/Open
07.NBR_7de8.pdf9.85 MBAdobe PDFView/Open
08.NBR_8de8.pdf9 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.