Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/42050
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBastardas i Boada, Albert, 1951--
dc.contributor.authorPastor Pujadó, Montserrat-
dc.contributor.otherUniversitat de Barcelona. Departament de Lingüística General-
dc.date.accessioned2013-05-06T07:46:46Z-
dc.date.available2013-05-06T07:46:46Z-
dc.date.issued2005-07-28-
dc.identifier.isbn8468993719-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2445/42050-
dc.description.abstract[cat] L'estudi se centra a Viladecans, vila de l´àrea Metropolitana de Barcelona, i incideix sobre una població formada majoritàriament per immigrants d'arreu de L´Estat espanyol Aquesta recerca es proposa dos objectius fonamentals: a) Analitzar la competència, l'ús i les actituds lingüístiques d'un grup d´escolars fills d´immigrants, la majoria dels quals han rebut classes de català però mai han fet immersió lingüística. Aquests estudiants estudiàven vuitè d´EGB en escoles públiques i privades de Viladecans el curs 1995/96. b) Estudiar la competència, l'ús i les actituds lingüístiques dels fills/filles de les unitats familiars formades per un dels progenitors nascut a l´àrea de llengua catalana i l´altre a fora. Aquest treball és de caire descriptiu a la primera part (competència, ús i actituds ) i de caire exploratori a la segona (factors del procés). Partim fonamentalment de les dades contestades pels alumnes al llarg de l'enquesta que els vam administrar. S'analitzen les actituds lingüístiques, les espectatives de futur en la utilització del català, les preferències i normes d'ús entre catalanoparlants i castellanoparlants, la normalització lingüística, el sentiment nacional i les creences sobre el futur lingüístic a Catalunya. S'investiga en quines situacions usen el català i en quines el castellà en el seu comportament quotidià. S'intenta demostrar si les relacions personals determinen les pautes d'ús lingüístic dels nens /nenes i, per altra banda, comprovar si els nois/noies tendeixen a seguir la mateixa regla a l'escola, entre ells i a casa. Investiguem, quin ús fan del català una mostra de 249 alumnes de cinc escoles i barris diferents que han estudiat assignatures en català, i el català com assignatura, però no han fet l-aprenentatge de la lectoescriptura en català. El procés que es va seguir fou: 1) entrevistes individuals 2) converses entre grups de vuit/deu alumnes previament entrevistats, i 3)enquestes administrades a tota la mostra. L'enquesta estava subdividida en quatre grans apartats a) dades generals, b) dades familiars c) dades individuals d) actituds Resultats de la investigació Els resultats reflecteixen en cert grau, la realitat lingüística de Viladecans Majoritàriament la població enquestada ha nascut a Catalunya l'any 1982. La majoria dels seus progenitors són de fora de Catalunya, arribats a Viladecans bàsicament per la bona oferta d´habitatges, la proximitat a Barcelona i les zones industrialitzades que l´envolten. Aquesta gran migració que ha rebut Viladecans s´ha adaptat al poble per poder treballar i viure. El volum de la població desplaçada ha estat tan important que ha arribat a superar la població autòctona. Els progenitors de la mostra parlen entre ells en castellà en un 78% i només un 9% ho fa en català Els enquestats diuen en un 88% que entén i parla en català. L'ús lingüístic, és major en algun àmbit concret com ara la classe de català , però és molt menor en àmbits informals com ara amb els companys i amics amb qui es relacionen. En general, no s´hi troben actituds negatives vers el català. Però tot i que la majoria pensa que a Catalunya s´ha de saber el català, un 73% de la mostra no està d´acord amb l´oficialitat única del català. Comparant el grup mixt amb el grup d-immigrants no s-han trobat diferències importants. Per tant, es podria dir que el lloc de naixement dels progenitors no seria rellevant, ja que estem parlant de segones generacions. En quant als factors del procès, l'escola és determinant a l'hora de l'aprenentatge del català.cat
dc.description.abstract[eng] The purpose of this work was to analyze the situation of the Catalan language in Viladecans. The study included interviews with this village schools' students. The main purpose was to analyze how these students use this language. Viladecans is a big town located near to Barcelona. When the the data for the study were collected the town had 45.000 habitants. Nowadays, It has 61.000 habitants. Most of them are immigrants who came - twenty or thirty years ago- from other areas of Spain. These immigrant people never speak in Catalan. In Viladecans threre are lots of immigrants from Africa and South America. The study shows both the situation of these people's childrens and the situation of those who were born in Catalonia and speak both Spanish and Catalan. In all the schools of Catalonia the teachers speak in Catalan in their classroom. We have studied, on one hand, how a group of students, -the immigrants' childrens- who had never learnt in Catalan, speak and use this language (between them, with their family etc). On the other hand, we have studied, a group of students, who had born in a family with one of their parents speaking Catalan and the other Spanish. The results of this investigation show that most of the children that were born in Catalonia in 1982, had parents who had born in other parts of Spain or in another country. They came to Viladecans when this town was needing a lot of people to work both in factories and building houses. They were more than the population that had born in Viladecans. The situation in general is the following: The parents speak between them mostly in Spanish (78%); only few parents speak Catalan (9%). Most of the parents understand Catalan (88%), but they don't use it with their family. Everybody agree that people in Catalonia have to use Catalan language. Normally, they prefer to use both languages (Spanish and Catalan), and they disagree with the obligation of speaking only in Catalan. Finally, the most important conclusions of this study are: 1) that the place where people was born is not important to speak catalan, and 2) that the school is very important to determine the language children adopt when move to another country or city with another language.eng
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat de Barcelona-
dc.rights(c) Pastor Pujadó, 2005-
dc.subject.classificationCatalà-
dc.subject.classificationCompetència i actuació (Lingüística)-
dc.subject.classificationSociolingüística-
dc.subject.classificationAssimilació (Sociologia)-
dc.subject.classificationMigració (Població)-
dc.subject.classificationEscolars-
dc.subject.classificationEnsenyament primari-
dc.subject.classificationViladecans (Catalunya)-
dc.subject.otherCatalan language-
dc.subject.otherCompetence and performance (Linguistics)-
dc.subject.otherSociolinguistics-
dc.subject.otherAssimilation (Sociology)-
dc.subject.otherMigration (Population)-
dc.subject.otherSchool children-
dc.subject.otherPrimary education-
dc.subject.otherViladecans (Catalonia)-
dc.titleCompetència, ús i actituds lingüístics a Viladecans: Els alumnes de 8è. d'E.G.B. del curs 1996/97cat
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion-
dc.identifier.dlB.32804-2006-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesscat
dc.identifier.tdxhttp://www.tdx.cat/TDX-0530106-124040-
dc.identifier.tdxhttp://hdl.handle.net/10803/2087-
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Lingüística General

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01.MPP_TESI.pdf661.92 kBAdobe PDFView/Open
02.MPP_PROJECTE_LINGUISTIC.pdf3.34 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.