Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/42093
Title: Mesures i probabilitats en estructures ordenades
Author: Congost Iglesias, Maria Assumpta
Director: Batle, Nadal, 1945-1997
Keywords: Integral de Daniell respecte a mesures en ordre T
Descomposició de Lebesgue
Descomposició de Jordan-Hahn
Descomposició de Yoshida-Hewitt
Grup reticulat
Mesures en ordre
Issue Date: 1-Jan-1981
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] En una primera part s'estudien els conjunts de mesures que prenen valors en un grup reticualt, per a les quals la T-aditivitat es defineix a partir de l'estructura ordenada. L'estudi realitzat a partir de les propietats reticulars i de convergència en ordre condueix a l'obtenció dels anàlegs dels teromes clàssics de descomposició: el de Jordan, el de Yoshida-Hewih i el de Lebesgue. En una segona part es construeix una integral en relació a una mesura d'aquest tipus, valorada en la part positiva d'un anell reticulat T-condicionalment complet per a funcions que prenen valors en el mateix anell.
[spa] En una primera parte son estudiados los conjuntos de medidas que toman valores en un grupo reticulado para las que la T-aditividad se define a partir de la estructura ordenada. El estudio realizado a partir de las propiedades reticulares y de convergencia en orden conduce a la obtención de los análogos de los teoremas clásicos de descomposición: el de Jordan, el de Yosida-Hewih y el de Lebesgue. En una segunda parte se construye una integral respecto a una medida de este tipo, valorada en la parte positiva de un anillo reticulado T-condicionalmente completo para funciones que toman valores en el mismo anillo.
URI: http://hdl.handle.net/2445/42093
ISBN: 9788469273739
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Matemàtica Aplicada i Anàlisi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01.MCI_1de2.pdf4.65 MBAdobe PDFView/Open
02.MCI_2de2.pdf4.52 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.