Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/42143
Title: Estudi prospectiu dels factors pronòstics de pèrdua de l'empelt en pacients amb cirrosi hepàtica sotmesos a trasplantament hepàtic. Influència de la infecció pel citomegalovirus.
Author: Castellví Suaña, Josep Maria
Director/Tutor: Figueras Felip, Joan
Rodés, J.
Keywords: Empelts de teixits
Fetge
Cirrosi hepàtica
Infeccions per citomegalovirus
Complicacions (Medicina)
Tissue transplantation
Liver
Hepatic cirrhosis
Cytomegalovirus infections
Complications (Medicine)
Issue Date: 30-Oct-2002
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] Hipótesis:L'estudi prospectiu, en un grup nombrós i homogeni de pacients, incloent-hi variables que analitzin en detall el receptor i el donant, ens ha de permetre conèixer millor quins són els factors preoperatoris que es relacionen de manera significativa amb la supervivència posttrasplantament hepàtic.Conèixer aquests factors ha d'ajudar a fer una millor selecció dels candidats i dels donants i a saber quin és el moment òptim per indicar el trasplantament hepàtic en un pacient amb hepatopatia en fase terminal i, d'aquesta manera, millorar la supervivència.Objectius:Estudiar de manera prospectiva la influència de les variables preoperatòries del receptor i del donant, incloent-hi l'avaluació detallada de l'estat nutricional i de la funció hepatocel·lular i tenint en compte l'estat de la infecció pel citomegalovirus (CMV), en la supervivència de l'empelt en una cohort de pacients amb cirrosi hepàtica. Analitzar quina correlació hi ha entre les variables pretrasplantament amb valor pronòstic i les complicacions postperatòries que poden condicionar la supervivència de l'empelt.2. Metodología:Estudi prospectiu d'una cohort de 122 pacients amb cirrosi hepática sotmesos a trasplantament hepàtic a la Ciutat Sanitaria i Universitaria de Bellvitge entre el febrer de 1994 i el juny de 1997. Es va analitzar la influència de variables del receptor i del donant en la supervivencia de l'empelt, definida com la mort del pacient o el retrasplantament. El temps de seguiment va ser 33 (19-59) mesos de mediana. Es van dur a terme anàlisis uni i multivariades per determinar quines variables tenien un valor pronòstic independent i es va analitzar la correlació entre la variables amb valor pronòstic i les complicacions postoperatòries que poden provocar pèrdua de l'empelt.3. Conclusions:Els pacients amb cirrosi hepàtica sotmesos a trasplantament hepàtic que reben un empelt provinent d'un donant amb serologia positiva pel CMV tenen un risc augmentat de pèrdua de l'empelt.Aquesta observació suggereix que s'han d'intensificar les mesures profilàctiques per prevenir les complicacions postoperatòries en els receptors de fetges provinents de donants amb serologia CMV positiva.No es va demostrar una correlació directa entre l'estat serològic pel CMV pretrasplantament i les complicacions postoperatòries que poden provocar la pèrdua de l'empelt.Les variables preoperatòries que valoren de manera acurada la funció de síntesi hepàtica, mitjançant test dinamico-quantitatius, i l'estat nutricional del receptor, no tenen valor pronòstic en la supervivència posterior de l'empelt.
URI: http://hdl.handle.net/2445/42143
ISBN: 8468808644
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Medicina

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TESIDOCTORAL.pdf434.87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.