Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/42187
Title: Expressió de ZAP-70 en linfòcits B normals i síndromes limfoproliferatives B
Author: Crespo Maull, Marta
Director/Tutor: Bosch Albareda, Francesc
Montserrat Costa, Emilio
Keywords: Leucèmia limfocítica crònica
Cèl·lules B
Proteïnes quinases
Immunoglobulines
Chronic lymphocytic leukemia
B cells
Protein kinases
Immunoglobulins
Issue Date: 23-Jun-2006
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] La Leucèmia Limfàtica Crònica (LLC), la més freqüent de les leucèmies en el món occidental, és una malaltia produïda per la proliferació i cúmul de limfòcits B madurs, actualment incurable. Aproximadament el 50 de les LLCs presenten hipermutacions al gen de les immunoglobulines (IgVH), el que indica que podrien representar un subgrup diferent de cèl·lules que passen pel centre germinal, el lloc fisiològic de les hipermutacions.6. A més a més, els pacients sense hipermutacions tenen un pitjor pronòstic. L'anàlisi de les immunoglobulines és de gran interès pel pronòstic dels malalts d'LLC. Malauradament aquest és costós i llarg. És per això que una de les prioritats a la recerca en LLC és identificar marcadors relacionats amb les hipermutacions de les immunoglobulines. Recentment s'ha descrit la presència de la proteïna ZAP-70 en cèl·lules de LLC sense mutacions a les immunoglobulines. ZAP-70 és una kinasa de la família de tirosines kinases Syk/ZAP-70 que s'expressa normalment en limfòcits T i NK, on participa en la senyalització a través del TCR. També es troba en limfòcits pro/pre-B de ratolí, però no s'ha descrit en limfòcits B humans.La hipòtesi de treball del present projecte consisteix en que la expressió de ZAP-70 podria estar relacionada amb l'estat mutacional de les immunoglobulines i, per tant, amb la progressió de la LLC cap a estadis més avançats. Aquesta proteïna podria trobar-se en limfòcits pro/pre-B humans i en les neoplàsies que en deriven, les leucèmies agudes limfoblàstiques B.RESULTATS I CONCLUSIONS:- El 57 % dels casos de LLC tenen una elevada expressió de ZAP-70. La determinació de ZAP-70 per citometria és un factor pronòstic ràpid i fiable i de gran utilitat clínica en la LLC.- L'expressió de ZAP-70 es troba en limfòcits pro/pre-B normals i desapareix en estadis maduratius posteriors. - El 56% de les leucèmies agudes limfoblàstiques B expressen ZAP-70, probablement com a reflex del seu orígen cel·lular- La proteïna ZAP-70 es troba expressada de manera aberrant en aproximadament un trenta per cent de les leucèmies/limfomes de Burkitt, ja que no es troba el limfòcits B de fenotip madur- la proteïna ZAP-70 i d'altres elements senyalitzadors del pre-TCR/TCR es troben expressats i fosforilats en les cèl·lules de leucèmia aguda limfoblàstica B, possiblement col·laborant amb altres proteïnes senyalitzadores en garantir la senyalització a través del pre-BCR.
[eng] BACKGROUND: The mutational status of immunoglobulin variable region genes (IgVH) is an important prognostic parameter in chronic lymphocytic leukemia (CLL). Unfortunately, no good surrogates for IgVH mutations have as yet been identified. The ZAP-70 gene is overexpressed in a subset of CLL cases, this change correlating with the lack of mutations of IgVH.METHODS: To probe the suggestive link between ZAP-70 expression and IgVH mutations, ZAP-70 was analyzed in different cell lines and in 56 CLL pacients using flow cytometry, Western Blot, and/or immunohistochemistry methods. The results were correlated with the IgVH mutational status and patients outcome.RESULTS: Using flow cytometry ZAP-70 expression was higher in IgVH unmutated CLL (n=35) (48 percent of cells ± 21 percent) than in mutated cells (n=21) (5.7 percent of cells ± 3.8 percent). All CLL patients with ZAP-70 expression > 20 percent (n=32) lacked IgVH mutations, whereas 21/24 CLL with ZAP-70 < 20 percent exhibited IgVH mutations. Finally, ZAP-70 expression had prognostic significance for progression and survival in Binet A cases.CONCLUSIONS: ZAP-70 expression by flow cytometry correlated with the IgVH mutational status and had prognostic significance in CLL patients. Therefore, ZAP-70 analysis can be considered a reliable surrogate for the IgVH mutational status in CLL and a useful tool for assessing prognosis in this disease.PURPOSE: ZAP-70 gene is normally expressed in T and NK cells, where is required for the T-cell receptor signaling. It has been described that ZAP-70 contributes to the B-cell development at early stages of B-cell differentiation in mice. The purpose was to investigate the presence of ZAP-70 in normal pro/pre B-cells and mature B-cells, and in tumoral cells from B-acute lymphoblastic leukemias (B-ALLs).EXPERIMENTAL DESIGN: ZAP-70 expression was ascertained by flow cytometry, immunofluorescence, Western blot, and quantitative RT-PCR. Analysis of ZAP-70 and other signalling proteins of the pre-TCR/TCR was performed by Western Blot.RESULTS: ZAP-70 was expressed in pro/pre B-cells, but not in normal mature B-cells derived from bone marrow, peripheral blood or tonsil. Among tumoral cells, ZAP-70 was expressed in 56% of B-ALLs with pro/pre B-cell phenotype and in 4/6 Burkitt/ALL lymphomas. Moreover, other elements of the pre-TCR/TCR signaling pathway, like LAT and Lck, were also found in B-ALL cells.CONCLUSIONS: Amongst normal B-cell subsets, ZAP-70 was found expressed in normal pro/pre B-cells, but not in a significant proportion of normal B-cells with mature phenotype. Moreover, the presence of ZAP-70 in B-ALLs probably reflects their cellular origin. The lack of ZAP-70 expression in normal mature B-cells suggests that its expression in mature-derived neoplasms with different cellular origin, such as Burkitt's lymphoma and chronic lymphocytic leukemia, might be due to an aberrant phenomenon.
URI: http://hdl.handle.net/2445/42187
ISBN: 8469023136
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Medicina

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MCM_TESI.pdf1.85 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.