Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/42222
Title: Expressió de les molècules d'adhesió cel·lular en les vasculitis de vas gran i vas mitjà
Author: Coll-Vinent i Puig, Blanca
Director/Tutor: Grau Junyent, Josep M. (Josep Maria)
Cid Xutglà, M. Cinta
Keywords: Vasculitis
Endoteli
Interacció cel·lular
Endothelium
Cell interaction
Issue Date: 4-Feb-1999
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] DE LA TESI:Les vasculitis són processos clínico-patològics caracteritzats per la inflamació dels vasos sanguinis. Poden presentar-se com una entitat primària o complicar el curs d'una altra malaltia, especialmente infeccions, neoplàsies o malalties del teixit connectiu (artritis reumatoide, lupus eritematós sistèmic, malaltia de Sjögren). Com a conseqüència de la lesió dels vasos sanguinis pot aparèixer isquèmia i/o hemorràgia en els òrgans irrigats pels vasos afectats. L'espectre clínic de les vasculitis és molt ampli, ja que depèn del teixit o òrgan afectat i de l'extensió del procés. Aquesta varietat clínica comporta dificultats en el diagnòstic, amb el subsegüent retard en la instauración del tractament. De la mateixa manera, el pronòstic també és molt variable, tant entre els diferents tipus de vasculitis com a nivell individual.El maneig de les vasculitis és complex, ja que el tractament que actualmente s'utitlitza és agressiu i inespecífic, i s'ha de valorar el risc d'efectes indesitjats i el benefici que es pot obtenir. Tot i que els corticoids i els fàrmacs immunosupresors han suposat una gran millota en el pronòstic d'aquests malalts, les complicacions del tractament (bàsicament infeccions, neoplàsies, osteoporosis, diabetes i hipertensió arterial) comporten una morbilitat important. A més, els malalts no sempre reponen al tractament i sovint apareixen recidives en abandonar-lo. Per tot plegat, el que es vol aconseguir és un tractament el màxim d'específic i individualitzat en cada cas, però això no és possible sense un coneixement precís i profund de la patógena d'aquestes malalties. Justament, l'objectiu de la present tesi ha estat aportar nous coneixements sobre els mecanismes que contribuyesen al desenvolupament d'infiltrats inflamatoris en les vasculitis, amb la idea que en un futur contribueixin a millorar el tractament i el pronòstic dels malalts afectats per aquestes patologies. L'estudi està centrat en la poliarteritis nudosa (PAN) i l'arteritis de cèll.lules gegants (ACG) perquè són representatives de dos tipus diferents de vasculits (de vas mitjà i vas gran respectivamente) i perquè l'expressió de les molècules d'adhesió cel.lular, que és el que s'estudia en la present tesi, mai no s'ha investigat anteriorment en grups grans i homogenis d'aquestes vasculitis.
URI: http://hdl.handle.net/2445/42222
ISBN: 9788469148471
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Medicina

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BCVP_TESI.pdf15.36 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.