Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/42233
Title: Efectivitat dels equips de cures pal.liatives en el control simptomàtic de malalts oncològics avançats
Author: Roca Casademont, Rosa
Director: Gómez Batiste, Xavier
Grau de Castro, J. J.
Keywords: Control simptomàtic
Cures pal.liatives
Malalts terminals
Oncologia
Issue Date: 11-Jul-2008
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] JUSTIFICACIÓ DE L'ESTUDI:Seguint la línia d'avaluació del "Plan Nacional de Cuidados Paliativos" i davant la poca evidència científica escrita sobre efectivitat de la intervenció dels equips de cures pal.liatives en el control simptomàtic de malalts oncològics avançats a l'estat espanyol i especialment a Catalunya i Balears.HIPÒTESILa intervenció dels equips de cures pal.liatives, de forma interdisciplinar, aconsegueix millora simptomàtica dels malalts oncològics en fase avançada i terminal.OBJECTIUSPrincipalDemostrar efectivitat dels equips en el control simptomàtic. Símptomes escollits: astènia, ansietat, insomni i dolor (basal, en crisis i nombre de crisis de dolor/24 h), per subgrupsAddicionalsVeure si és possible associar recerca clínica i activitat assistencial, comparar amb resultats ja existents, avaluar participació equips i identificar àrees de millora.MATERIAL I MÈTODE-Equips, 140 a Catalunya (50 Unitats de cures pal.liatives UCP, 30 Equips de suport hospitalàri ESH/UFISS, 60 Equips de suport a domicili ESD/PADES)-Població a estudi, malalts vistos per primera vegada per un equip de cures pal.liatives -Lloc i infraestructura, Comité científic UCP ICO H Duran i Reynals BCN-Protocol de l'estudi, observacional, longitudinal de cohort, d'una setmana de seguiment, període d'inclussió 24-28 de gener de 2005, CEIC Bellvitge, consentiment informat-Avaluació dia 1 presencial i dia 7 presencial o telefònica, símptomes avaluats: astènia, ansietat, insomni i dolor (dolor basal DB, dolor en crisis DC i nombre de crisis de dolor/24 h NC)-Anàlisi estadística, prova de Wilcoxon, prova d'Homogeneïtat marginal i Taula de contingència, SPSS 14.0RESULTATSAspectes epidemiològics: Equips participants 111 (75%), malalts 157 (CCEE 30, ESH/UFISS 30, UCP 37, ESD/PADES 60)Anàlisi de la intervenció dels equips: -Global símptomes,astènia, ansietat, insomni i dolor (DB, DC, NC/24 h) -Dolor per subgrups: equips (CCEE, ESH/UFISS, UCP, ESD/PADES), grups d'edat (<60a, =>60a), segons factor pronòstic dolor (Edmonton Staging System, ESS I dolor de bon pronòstic i ESS II-III dolor de mal pronòstic, segons Índex de Karnofsky Performance Status KPS (<=30, 40-60, 0>70), segons nivell cognitiu (deteriorament sí o no)DISCUSIÓLimitacions de l'estudi: mostra petita sobretot a l'analitzar subgrups, resultats estadísticament significatius però no sempre clínicament rellevantAspectes epidemiològics de la població: Equips 75% participació, Malalts mostra considerable, 157 , donada la extrema fragilitat, KPS 40-60, Instrument ENV simple, validat i bon referent per a la monitorització, Avaluació de la intervenció dels equips en el control simptomàtic molt significativa ESH/UFISS, UCP i sobretot ESD/PADES.CONCLUSSIONSDe l'objectiu principal: l'estudi confirma la hipòtesis de treball, la intervenció dels equips de cures pal.liatives en el control simptomàtic de malalts oncològics avançats i terminals a Catalunya i Balears és efectiva Dels objectius addicionals: -és posible interrelacionar assistència i recerca clínica, -contribució en la mesura segons "Plan Nacional de Cuidados Paliativos", correlació de resultats amb la bibliografía existent nacional i internacional, -forta implicació per part de tots els professionals que intervenen, -àrees de millora aconseguir intervenció més precoç per part dels equips especialitzats.
URI: http://hdl.handle.net/2445/42233
ISBN: 9788469218013
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Medicina

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RRC_TESI.pdf823.53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.