Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/42269
Title: Anomalies de la substància blanca cerebral i rendiment neuropsicològic de la sindrome metabòlica
Author: Segura i Fàbregas, Bàrbara
Director: Jurado, Ma. Ángeles (María Ángeles)
Keywords: Demència vascular
Neuropsicologia
Síndrome Metabòlica (SdMet)
Envelliment
Issue Date: 2-Dec-2009
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] La Síndrome Metabòlica (SdMet) és un conjunt de factors de risc vascular, definits per la NCEP ATP III com la pesència mínima de tres dels següents cinc factors de risc vascular: obesitat, hipertensió, baix nivell de colesterol HDL, alt nivell de triglicèrids i resistència a la insulina. Actualment la prevalència mundial de la SdMet és elevada arribant a xifres entre el 20-30 % de la població i aquests percentatges incrementen al sector de població amb edat més avançada.Durant l'envelliment es produeixen canvis al sistema cerebrovascular que comporten alteracions cognitives i neuroestructurals. La demència vascular és la segona causa de demència a l'envelliment, i actualment té més possibilitats de prevenció que altres demències. La presència de factors de risc vascular durant la vida podria influenciar en el desenvolupament d'una major alteració cerebrovascular durant l'envelliment. La detecció d'estat inicials de desregularització vascular, i l'estudi del cervell en estat de risc vascular, podria prevenir el desenvolupament d'estat de deteriorament cognitiu més greu. La SdMet s'ha relacionat amb la presència de demència símptomes frontosubcorticals i pitjor rendiment cognitiu associat a l'envelliment. La SdMet també ha estat relacionada amb alteracions estructurals de la substància blanca cerebral detectades mitjançant tècniques de ressonància magnètica convencional. Tot i així, existeixen poques evidències del perfil neuropsicològic i neuroanatòmic dels pacients amb SdMet. Pocs estudis han utilitzat un disseny cas-control i han exclòs la possible influència de patologies concomitants a la SdMet per estudiar l'efecte d'aquesta síndrome sobre el sistema nerviós central. Els objectius d'aquests tesi es resumeixen en 3 punts: · L'estudi del perfil neuropsicològic dels pacients amb SdMet en comparació a un cas control utilitzant una extensa avaluació neuropsicològica. · Examinar el patró de deteriorament de la substància blanca cerebral dels pacients amb SdMet mitjançant les dades de neuroimatge utilitzant la tècnica diffusion tensor imaging (DTI). · Detectar la relació entre l'alentiment en tasques de velocitat de processament de la informació, característica principal del perfil neuropsicològic de la SdMet, i els canvis estrucuturals de la substància blanca. Els resultats del primer estudi mostren que els pacients amb SdMet i edats compreses entre 50-80 anys, en comparació amb subjectes sans de la mateixa edat i nivell educatiu, mostren un perfil neuropsicològic específic, caracteritzat per l'alentiment de la velocitat de processament de la informació i una lleu disfunció executiva. El segon estudi mostra que els pacients amb SdMet comparats amb un grup de controls mostren una alteració de la microestrucutra cerebral. Els pacient mostren un patró de deteriorament anterior-posterior de la substància blanca cerebral, amb una disminució dels valors d'anisotropia fraccional (FA) i un augment dels valors de coeficient de difusivitat aparent. El tercer estudi mostra una correlació positiva entre els valors de FA i el rendiment a les tasques de velocitat de processament de la informació. La correlació és significativa a la part anterior i posterior del cos callós, especialment a les fibres del cos callós del lòbul frontal. En conclusió, els resultats d'aquesta tesi mostren evidències que la SdMet està relacionada amb un perfil neuropsicològic i neuroanatòmic determinat. D'acord amb concepte de cervell en estat de risc vascular, la SdMet podria ser un estat prodròmic de deteriorament cognitiu de tipus vascular probablement causat per un estat crònic de desregularització vascular al cervell. La influencia de la SdMet durant l'envelliment podria predisposar processos patològic que condicionessin a l'envelliment saludable.
[eng] "Cerebral white matter abnormalities and neuropsychological performance in Metabolic Syndrome patients."TEXT:Although metabolic syndrome is associated with cardiovascular disease and stroke, limited information is available on specific brain damage in patients with this syndrome. We investigated the neuropsychological profile of Metabolic syndrome patients and the relationship of the syndrome with white matter (WM) alteration using a voxel-based approach with diffusion tensor imaging (DTI).In our first study an extensive neuropsychological protocol was administered to 55 patients and 35 controls assessing memory, executive, visuoperceptual and visuoconstructive functions, language and speed of processing. There were differences between groups in speed of processing and some executive functions after controlling for the influences of education and gender. In the second study, we compared fractional anisotropy (FA) and apparent diffusion coefficient (ADC) measurements of DTI in 19 patients with metabolic syndrome aged between 50 and 80 years and 19 age-matched controls. Patients with metabolic syndrome showed an anterior-posterior pattern of deterioration in WM with reduced FA and increased ADC values compared with controls. WM changes were not related to any isolated vascular risk factor. In the last study, we detected the relation between the processing speed performance, the main characteristic of the neuropsychological profile of Metabolic Syndrome patients, and the microstructural white matter changes in Metabolic Syndrome patients. The global findings of this thesis provide evidence that Metabolic Syndrome is related to neuroanatomical damage and specific neuropsychological profile suggesting the influence of Metabolic Syndrome in the central nervous system.
URI: http://hdl.handle.net/2445/42269
ISBN: 9788469319529
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Medicina

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BSF_TESI.pdf3.03 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.