Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/42318
Title: Patologia específica de la salut reproductiva de la dona infectada pel virus de la immunodeficiència humana adquirida:de la concepció al part
Author: Suy Franch, Anna
Director/Tutor: Coll Escursell, Josep Oriol
Martínez Chamorro, Esteban José
Keywords: Tractament antiretroviral
Virus de l'Immunodeficiència Humana adquirida
Salut reproductiva de la dona
Issue Date: 4-Dec-2009
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] Els tractaments antiretrovirals actuals són altament efectius en aturar la progressió de la infecció VIH a la sida. No estan lliures, però, d'efectes secundaris tant a curt com a llarg termini, tant importants com la lipodistròfia o la malaltia cardiovascular, les altracions del perfil dels lípids o d'altres efectes que segur que queden encara per descriure a causa dels pocs anys d'evolució del tractament antiretroviral. En general, les persones infectades pel VIH tenen una supervivència menor, més risc d'infeccions oportunistes i tumors, tenen limitacions per ser receptors d'òrgans i tenen alterada la seva funció reproductiva.Les persones infectades tenen dificultats per trobar parelles amb qui desenvolupar el seu projecte familiar, limitacions a l'hora de la seva sexualitat que obliguen a l'ús de preservatiu i limiten, per tant, la capacitat de tenir fills. En el cas de tenir-los, el risc d'infecció del nadó ha esdevingut un autèntic repte per als professionals de la sanitat dedicats a l'atenció dels pacients afectes de la infecció VIH.En els darrers anys, el control relatiu de la malaltia, la no-evolució a la mort i la possibilitat d'un ple desenvolupament personal ha fet sorgir nous problemes associats a la infecció, a l'estil de vida i al propi tractament.Partim de la hipòtesi que la dona infectada pel virus de la immunodeficiència humana adquirida té unes característiques particulars, condicionades tant pel fet d'estar infectada pel VIH com pel tractament de la malaltia, que repercuteixen en el maneig del seu procés reproductiu. Per conèixer en cada esgraó del procés reproductiu quins són els trets diferencials de la dona infectada pel VIH hem creat les següents hipòtesis:A) Abans de la concepció:La resposta immunològica que es produeix en els individus exposats no infectats al virus de la immunodeficiència adquirida, respon al nivell exposat de virus. Existeixen paràmetres capaços de predir la reducció de fertilitat de la dona infectada pel VIH.B) En el moment de la concepció:La pacient infectada pel VIH té una fertilitat reduïda inherent a la pròpia malaltia o al tractament.La dotació de DNAmt dels oòcits de la dona infèrtil infectada pel VIH, que rep tractament altament efectiu, és menor que la de la dona no infectada.C) En el maneig de l'embaràs:La dona infectada pel VIH pot accedir a tècniques de diagnòstic d'aneuploïdies en un marc concret d'actuació sense que això impliqui un risc important de iatrogènia.La dona infectada tractada amb tractaments antirretrovirals de gran activitat té un risc superior a la població de dones no infectades de presentar complicacions obstètriques severes tals com la mort fetal intrauterina o la preeclàmpsia.D) En el moment del part:La dona infectada pel VIH pot optar per un part vaginal quan rep TARGA i té una resposta virològica excel·lent de forma sostinguda.
URI: http://hdl.handle.net/2445/42318
ISBN: 9788469406083
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Medicina

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ASF_TESI.pdf2.71 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.