Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/42394
Title: Epidemiologia molecular del virus de l'hepatitis E (VHE) en zones industrialitzades
Author: Clemente Casares, Pilar
Director: Gironès Llop, Rosina
Keywords: Salut pública
Malalties infeccioses
Món desenvolupat
Hepatitis E
Issue Date: 12-Jul-2005
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] El virus de l'Hepatitis E (VHE) és un virus que es transmet per via fecal-oral i causa hepatitis agudes. Tradicionalment les regions tropicals i subtropicals d'Àsia, Àfrica i Amèrica Central s'han considerat zones endèmiques pel VHE, on aquest és el responsable tant de brots epidèmics com de casos esporàdics d'hepatitis agudes. A regions industrialitzades, com Espanya, tradicionalment no endèmiques i lliures del virus, únicament es diagnostiquen alguns casos esporàdics d'infeccions pel VHE, associats majoritàriament a soques importades durant viatges a regions endèmiques. Malgrat els pocs casos diagnosticats, els valors de seroprevalença trobats en aquestes regions varien entre un 1 i un 5%, essent en algunes zones superiors. A més, en els últims anys s'estan identificant casos d'infeccions agudes pel VHE en àrees industrialitzades associats a soques diferents a les de regions endèmiques i que s'estan considerant soques autòctones d'aquestes regions. L'objectiu general d'aquesta tesi és l'estudi de l'epidemiologia molecular del VHE en regions industrialitzades, mitjançant la identificació de soques causants d'infeccions a la població i de possibles reservoris animals.S'analitzaren mostres d'aigua residual recollides a l'entrada d'una planta depuradora de la ciutat de Barcelona. Es detectà el genoma del virus en 24 de las 51 mostres analitzades (47,0%), 22 de les quals pertanyien al període entre desembre de 2000 i juny de 2002. S'identificaren 18 seqüències del VHE diferents. També s'analitzaren mostres d'aigua residual procedents de 4 regions considerades no endèmiques pel virus: Washington D.C. (EUA), Patras (Grècia), Umeå (Suècia) i Nancy (França), detectant-lo en 1 mostra de Washington i una de Nancy. Un estudi de diversitat va mostrar l'existència de múltiples soques del VHE infectant simultàniament la població.També s'analitzaren mostres de sèrum de pacients amb hepatitis agudes i IgG antiVHE en el moment de l'hepatitis. S'aïllà la soca causant de la infecció de 3 pacients, en un cas després d'un viatge a Etiòpia. L'estudi de marcadors d'infecció aguda pel VHE mostrà que els 3 pacients als quals se'ls hi havia detectat el genoma del virus també tenien nivells detectables d'IgM antiVHE. També s'identificaren casos amb possible diagnòstic d'hepatitis aguda pel VHE amb absència d'IgM antiVHE però amb increment dels nivells d'IgG antiVHE i disminució posterior, així com possibles coinfeccions con altres virus causants d'hepatitis.S'analitzaren mostres de sèrum i femta de porcs procedents de 3 granges comercials situades a Catalunya. A una d'elles es detectà una seroprevalença del 18,2%. Cap animal estudiat de 8 o menys setmanes havia seroconvertit en el moment de la presa de la mostra. S'aïllà la soca del VHE causant de la infecció (soca Por1) i s'observà que era molt similar a les soques identificades infectant la població de Barcelona. A les altres 2 granges no se detectaren infeccions pel VHE. Tampoc s'identificà cap soca del VHE d'origen boví a l'estudi preliminar realitzat.Finalment es va dur a terme un estudi per identificar els aminoàcids de l'epítop neutralitzant del VHE que podien ser potencialment importants per la conformació d'aquest epítop. S'estudià el comportament d'anticossos contra l'epítop neutralitzant de la soca Sar55 (genotip 1) davant la Mex14 (genotip 2) i pèptids mutats de Sar55 que contenien aa presents a Mex14. No s'observaren diferències en el reconeixement per part dels anticossos, confirmant l'existència d'epítops comuns a ambdues soques.
[eng] The overall aim of this thesis is the study of the molecular epidemiology of the Hepatitis E virus (HEV) in industrialized countries, traditionally considered non-endemic for this virus. HEV is an important cause of sporadic and epidemic cases of acute hepatitis in endemic areas. In non-endemic regions sporadic cases are often associated to HEV strains imported from endemic areas, although autochthonous strains have also been isolated in industrialized countries, where the seroprevalence values vary from 1 to 5% or higher. Urban sewage samples from Barcelona (Spain), Washington D.C. (USA), Patras (Greece), Umeå (Sweden) and Nancy (France) were processed and tested by nested RT-PCR. HEV was detected in Barcelona (47.0% positives samples, with more than 18 different strains detected), Washington D.C. (20% positives samples) and Nancy (25% positive samples). A high diversity of strains was detected infecting simultaneously the population. The strains identified in these industrialized areas belonged mainly to genotype 3.Cases of acute hepatitis E were also detected in humans living in the area of Barcelona and caused by imported and autochthonous strains. The RNA of the virus was detected in patients with detectable levels of IgM antiHEV, although presumptive infections with only an increase and further decrease of the levels of IgG antiHEV were also identified.Moreover, HEV was detected in a swine herd located in the area of Barcelona, where the seropositive animals were older than 8 weeks. The strain infecting the animals belonged to genotype 3 and was very similar to the human HEV strains detected in humans and sewage in the same area. Finally an attempt to identify amino acids critical for the correct conformation of the neutralization epitope present in the capsid of the HEV was performed. Antibodies against Sar55 (genotype 1) were tested against Mex14 (genotype 2) and mutated peptides with the sequence of the neutralization epitope of Sar55 and some amino acids from Mex14. No differences were observed, confirming the existence of a common neutralization epitope in HEV strains from different genotypes.
URI: http://hdl.handle.net/2445/42394
ISBN: 8468964956
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Microbiologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00.PCC_PREVI.pdf211.74 kBAdobe PDFView/Open
01.PCC_CAP1_Introduccio.pdf414.15 kBAdobe PDFView/Open
02.PCC_CAP2.pdf464.58 kBAdobe PDFView/Open
03.PCC_CAP3.pdf389.24 kBAdobe PDFView/Open
04.PCC_CAP4.pdf285.4 kBAdobe PDFView/Open
05.PCC_CAP5.pdf438 kBAdobe PDFView/Open
06.PCC_Conclusions.pdf83.3 kBAdobe PDFView/Open
07.PCC_Bibliografia_Solucions_i_tampons.pdf253.63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.