Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/42409
Title: El virus de l'hepatitis A i el seu codi genètic
Author: Aragonès Marimon, Lluís
Director: Bosch, Albert
Pintó Solé, Rosa María
Keywords: Virologia
Hepatovirus
Hepatitis A
Issue Date: 20-Feb-2009
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] El virus de l'hepatitis A (HAV), prototip del gènere Hepatovirus, té vàries característiques biològiques que el diferencien dels altres membres de la familia Picornaviridae. Entre elles val la pena destacar la necessitat del factor d'iniciació de traducció eIF4G intacte, i per tant la impossibilitat de silenciar la síntesi proteica de la cèl·lula hoste mitjançant els mateixos mecanismes que fan servir altres picornavirus. Com a conseqüència, l'HAV ha de competir de forma ineficient per la maquinària de traducció, explicant-se d'aquesta manera el pobre creixement en cultiu cel·lular. En aquest context de competència entre el virus i la cèl·lula, l'HAV ha adoptat estratègicament un ús de codons altament deoptimitzat de forma natural. S'hauria d'esperar, per tant, una síntesi proteica baixa, incloent la d'aquelles proteïnes involucrades en la replicació de l'RNA que es trobarien en concentracions limitants. Així doncs, una taxa de traducció molt baixa i una taxa de replicació també molt baixa, podrien tenir un cert paper per evitar les defenses de la cèl·lula hoste. D'aquesta manera el virus pot créixer d'una forma quiescent. Aquest fet podria explicar l'elevada infectivitat específica de l'HAV tot i l'ús de codons deoptimitzat de forma natural, fet que indicaria infeccions no abortades per la resposta antiviral de la cèl·lula. A més a més, l'ús de codons deoptimitzat es materialitza en l'ús de codons abundants i codons rars. Diferents agrupacions d'aquests codons rars es presenten a la superfície de la càpsida, jugant un paper decisiu en la sòlida estabilitat del virió de l'HAV. Per tant, és molt probable que la baixa taxa de traducció, deguda a l'acumulació de codons rars, contribueixi al fet que la càpsida viral sigui altament estable. Estabilitat necessària per a completar el complex cicle biològic del virus, que inclou el pas pels conductes biliars, amb altes concentracions de sals biliars, un llarga supervivència fora de l'hoste, el pas per l'estómac, i un complex recorregut des de l'intestí fins arribar altre cop al fetge.
[eng] Hepatitis A virus (HAV), the prototype of genus Hepatovirus, has many biological characteristics that distinguish it from other members of the Picornaviridae family. Among these it is worth of note the need for an intact eIF4G factor for the initiation of translation and thus the inability to shut down host protein synthesis by a similar mechanism as in other picornaviruses. Consequently, HAV must inefficiently compete for the cellular translational machinery and this may explain its poor growth in cell culture. In this context of virus/cell competition HAV has strategically adopted a naturally highly deoptimized codon usage. Accordingly, a low protein synthesis may be expected with those proteins involved in RNA replication existing at limiting concentrations. Thus, a very low translation rate and a very low RNA replication rate may play a role in escaping to host cell defenses, allowing the virus to grow in a quiescent way. This could explain the high specific infectivity of HAV in spite of its naturally deoptimized codon usage, which would indicate non-abortive infections due to the antiviral cell response. Additionally, the deoptimized codon usage conveys in the use of abundant and rare codons. Many clusters of such rare codons are present in the capsid surface playing a seminal role in the highly cohesive stability of the HAV virion. Thus, the slow translation rate, resulting from the accumulation of rare codons, is likely to contribute to the highly stable viral capsid necessary for a prolonged survival outside the host body.
URI: http://hdl.handle.net/2445/42409
ISBN: 9788469352977
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Microbiologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LAM_TESI.pdf1.55 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.