Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/42590
Title: L'Escenografia en la fotografia contemporània. Creació de ficcions, creació de noves realitats
Author: Negre, Marta, 1973-
Director/Tutor: Palomer, Pilar (Palomer Mateos)
Keywords: Fotografia experimental
Art contemporani
Escenografia
Issue Date: 12-Mar-2008
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [spa] La tesi se centra en l'anàlisi de la fotografia que utilitza de forma deliberada tot un aparell escenogràfic en la seva elaboració amb la finalitat d'introduir la ficció dins del seu llenguatge i d'allunyar-se del registre neutre de l'entorn real. En altres paraules, el treball aborda les imatges fotogràfiques que són fruit d'una construcció, tant per la teatralitat de la presa com per les possibles manipulacions digitals de la imatge. La tesi es divideix en tres blocs diferents: primer de tot, se situa aquesta forma de creació dins del context artístic del segle XX, entenent que la ficció ha estat un aspecte difícil d'assimilar en el camp de la fotografia. En segon lloc, s'analitzen els diferents artistes que utilitzen aquest recurs, situant aquesta pràctica en relació amb altres disciplines com la pintura, el cinema, el teatre i les arts digitals. Així mateix, s'estudia la incursió de les últimes tecnologies en la imatge fotogràfica i els canvis conceptuals que això ha comportat. Aquest capítol està dividit en diferents apartats que sorgeixen de les relacions que es poden establir entre els diversos artistes. Els temes tractats estan determinats per temàtiques, recursos fotogràfics o altres aspectes comuns a aquests artistes i representatius de la fotografia construïda. La finalitat d'aquest recorregut és desvelar per què utilitzen aquesta forma de producció i la seva relació amb el context artístic i social actual. Finalment, l'últim capítol està dedicat a explicar la producció fotogràfica de l'autora en relació amb les diferents nocions que han anat apareixent en el transcurs del treball, és a dir, es contextualitza un treball propi en el conjunt de la investigació. NOTA: Tesi realitzada dins els projecte d'investigació Prospeccions Binàries 2000-2003 (BHA2000-0734) i Prospeccions Binàries II (BHA2003-02938), finançats pel Ministerio de Ciencia y Tecnología i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). Aquest projecte també ha estat possible gràcies al recolzament del Comissionat per a Universitats i Recerca (CUR) i del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa (DIUE) de la Generalitat de Catalunya i del Fons Social Europeu.
[eng] Photography in contemporary scenography. The creation of fictions and new realities". The thesis is based on the analysis of the kind of photography that makes deliberate use of scenography in order to introduce fiction into its language and to distance itself from the neutral register of the real environment. That is to say, the study focuses on photographic images which are the result of a construction, because the shot is particularly theatrical, or because the image may have been digitally manipulated. The thesis comprises three blocks: first, since fiction has been difficult to assimilate in the field of photography, I situate this creative form inside the artistic context of the twentieth century. Second, I study the artists who use this resource, situating the practice in relation to other disciplines such as painting, cinema, theatre and the digital arts. I also study the impact of the latest technologies in photographic imaging and the conceptual changes that they have introduced. This chapter is divided into sections that emerge from the relationships that can be established between the different artists. The themes I deal with are classified by subject matter, photographic resources used, or other features which are common to the artists involved and which I consider to be representative of constructed photography. The aim is to determine why these artists use this form of production, and to define its relationship with today's artistic and social context. Finally, the last chapter presents my own photographic production against the background of the various notions that have appeared during the study; that is to say, I contextualize my own production inside the research project as a whole.
URI: http://hdl.handle.net/2445/42590
ISBN: 9788469181348
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Pintura

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01.MNB_TESI.pdf11.78 MBAdobe PDFView/Open
02.MNB_ANNEX_1.pdf9.03 MBAdobe PDFView/Open
03.MNB_ANNEX_2.pdf8.23 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.