Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/42627
Title: La mòlta i triturat d'aliments vegetals durant la protohistòria a la Catalunya Oriental
Author: Portillo Ramírez, Marta, 1976-
Director: Albert Cristóbal, Rosa Maria
Sanmartí, Joan (Sanmartí i Grego)
Keywords: Fitòlits
Catalunya Oriental
Sistemes de mòlta
Protohistòria
Issue Date: 12-Jun-2006
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] Els processos de mòlta i triturat de productes vegetals es troben ben documentats arqueològicament en els jaciments protohistòrics de la costa catalana per la presència d'un utillatge lític certament diversificat, representat bàsicament per molins manuals de diferents tipus (de vaivé i rotatius) i morters.Aquest treball de Tesi Doctoral parteix de l'anàlisi d'un instrumental especialitzat en la transformació de productes alimentaris per al consum humà, que presenta usos concrets i diversos que poden ser identificats a partir d'estudis tipològics i d'altres tipus. L'estudi de caracterització de microrestes vegetals a través de l'anàlisi de fitòlits de silici realitzat en el marc d'aquest treball, ens evidencia el que ens indicaven tant els treballs etnogràfics com els experimentals: una multifuncionalitat d'aquest tipus d'utillatge.En definitiva, els resultats obtinguts a partir de l'estudi tipològic, funcional i espacial revelen una considerable diversitat formal d'un utillatge que mostra usos que també poden ser diversos en un període en el que la mòlta probablement era una activitat especialitzada que podia ser practicada en instal·lacions comunals.
[eng] This PhD research project deals on "Grinding and pounding during the Iron Age on the Catalan Coast (NE Spain)". The Thesis consists on the study of the typology and chronology of the grinding stones of Iron Age settlements on the Catalan Coast of the Iberian Peninsula. The aim of this study is establishing a general typology for the description of the lithic instruments for pounding and grinding vegetal foods. This typology allows a clear identification and datation of these instruments taking into account the regional diversity.In order to get a deeper knowledge on the possible uses of these grindstones we have carried out phytolith analyses taking into account the morphological types and the raw material from which they are made. The results obtained indicated that grinding stones were used both for processing different vegetal products, such as grasses and other dicotyledonous plants. Therefore grinding stones were used for similar purposes independently of their morphology and lithology.During this period, grinding processes were probably performed in communal buildings by specialists.These results are complemented with other paleobotanical analyses carried out in the same area during the Iron Age period.
URI: http://hdl.handle.net/2445/42627
ISBN: 8469006096
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00.MPR_PREVI.pdf140.72 kBAdobe PDFView/Open
01.MPR_INTRODUCCIO.pdf370.23 kBAdobe PDFView/Open
02.MPR_ESTUDI_TIPOLOGIC.pdf1.04 MBAdobe PDFView/Open
03.MPR_ESTUDI_FITOLITS.pdf648.29 kBAdobe PDFView/Open
04.MPR_ESTUDI_JACIMENTS.pdf1.79 MBAdobe PDFView/Open
05.MPR_CONCLUSIONS.pdf159.23 kBAdobe PDFView/Open
06.MPR_BIBLIOGRAFIA.pdf527.69 kBAdobe PDFView/Open
07.MPR_ANNEX_1_1.pdf2.4 MBAdobe PDFView/Open
08.MPR_ANNEX_1_2.pdf330.16 kBAdobe PDFView/Open
09.MPR_ANNEX_2.pdf6.19 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.