Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/42636
Title: Sacerdoci, litúrgia i rituals religiosos en les etapes de transició de l'època faraònica a l'època hel·lenística
Author: Rodríguez Corcoll, Núria
Director: Padró i Parcerisa, Josep, 1946-
Keywords: Història Antiga
Història de les religions
Baixa època egípcia
Egiptologia
Issue Date: 26-Mar-2008
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] La tesi doctoral s'ha centrat en l'estudi dels sacerdocis, sacerdots i cultes de les províncies XIV a la XXII de l'Alt Egipte durant la Baixa Època -des de la dinastia saïta fins al final de l'ocupació macedònica (664-305 aC)-. En primer lloc, s'ha dut a terme una catalogació de les fonts prosopogràfiques sacerdotals per províncies. Partint d'aquesta documentació, s'ha realitzat una interpretació del context religiós dels segles VII-IV aC a l'esmentat territori. S'ha efectuat l'anàlisi dels títols religiosos, definint les particularitats, la composició i l'organització del clergat de cada província. D'altra banda, s'ha procedit a l'estudi prosopogràfic dels funcionaris religiosos documentats a cada província, detectant el tipus de dignataris i grups familiars que ocupaven els càrrecs sacerdotals regionals. Partint de la informació que proporcionen els títols sacerdotals, s'han identificat les divinitats locals incidint en les seves especificitats regionals, els emplaçaments de culte de cada província i el tipus de rituals que s'hi celebraven. Per finalitzar, s'han efectuat les conclusions específiques del context religiós de la ciutat de Per-medjed (Oxyrhynchos) a partir de la vinculació de la documentació epigràfica de l'època saïta amb fonts de tradició faraònica d'altres períodes i de l'anàlisi de les característiques locals en relació amb el seu entorn territorial. Posteriorment, s'han dut a terme les conclusions generals de l'estudi, determinant globalment les particularitats sacerdotals i litúrgiques del conjunt dels territoris estudiats durant la Baixa Època: tipus de sacerdocis i funcionaris que constitueixen el clergat, vincles religiosos supralocals i interrelacions concretes entre els cultes, les diferents províncies i els territoris circumdants.
[eng] The aim of the doctoral thesis "Priesthood, liturgy and religious rituals in the transition stages from the Pharaonic period to the Hellenistic period" was to study the priests and cults of the 14th to the 22nd provinces of the Upper Egypt during the Late Period -from the Twenty-sixth Dynasty up to the Macedonian period (664-305 BC)-.With the objective to classify and analyze the documentation (mainly written sources) of the north provinces of the Upper Egypt, a cataloguing of the priests documented for geographical areas has been carried out, by concluding with an interpretation of the priesthood and cults of the 7th-4th centuries BC in this territory of Egypt. The research has been centered in the priestly title's study, the priests' prosopography and particularities in this region, besides the study of divinities and official religious practices characteristic of each province, showing the influences of some divinities up among the studied provinces, as well as the religious contact with the other areas -mainly western oases or Fayum-. The research emphasizes the study of the 19th province of the Upper Egypt, with unpublished written sources of the Saite Period coming from the Upper Necropolis of Per-medjed (Oxyrhynchus).
URI: http://hdl.handle.net/2445/42636
ISBN: 9788469140253
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01.NRC_INTRODUCCIO.pdf100.22 kBAdobe PDFView/Open
02.NRC_CONTEXT.pdf1.98 MBAdobe PDFView/Open
03.NRC_DOCUMENTACIO.pdf15.2 MBAdobe PDFView/Open
04.NRC_ANALISI.pdf6.73 MBAdobe PDFView/Open
05.NRC_CONCLUSIONS.pdf1.21 MBAdobe PDFView/Open
06.NRC_BIBLIOGRAFIA_LLISTAT_IL.LUSTRACIONS.pdf298 kBAdobe PDFView/Open
07.NRC_INDEX.pdf47.93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.