Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/42637
Title: La gestió dels recursos animals i l'alimentació d'origen càrnic a la costa central de Catalunya durant la protohistòria (segles VII-IIaC).
Author: Valenzuela Lamas, Sílvia
Director: Nadal Lorenzo, Jordi
Sanmartí, Joan (Sanmartí i Grego)
Keywords: Gestió ramadera
Evolució social
Economia
Alimentació
Mamífers
Arqueologia
Issue Date: 14-May-2008
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] Aquest treball analitza les restes de mamífer (macro i micromamífer) recuperades a tres jaciments de l'edat del ferro (segles VII-IIaC) a Catalunya, i compara els resultats amb els d'altres jaciments sincrònics catalans. La investigació segueix els plantejaments del materialisme cultural per abordar la problemàtica de la fauna com a indicador d'evolució social. A nivell arqueozoològic, hem dut a terme un extens treball tafonòmic i estadístic per determinar la fiabilitat de la mostra a cadascun dels jaciments estudiats. Així mateix, hem desenvolupat un mètode per l'establiment de les corbes d'edat de mort a partir de totes les restes determinades utilitzant estadística bayesiana. Els resultats obtinguts han permès observar canvis significatius en l'alimentació i la gestió ramadera de les poblacions ibèriques de la costa central de Catalunya entre els segles VII i II aC en funció de la seva complexitat social. Així mateix, l'estudi posa de manifest la importància de les anàlisis bioarqueològiques per comprendre els canvis econòmics i socials en arqueologia.ANNEXOS: patologies, biometria.
[eng] The present work analyses the mammal remains (large and small mammals) recovered from three Iron Age sites (7th-2nd centuries BC) of Catalonia (Spain), and compares the results with other synchronical sites of the same region. The research follows the cultural materialism ideas to study the viability of the use of zooarchaeological remains as indicators of social evolution. An accurate taphonomical and statistical analysis has been developed in order to assess the fiability level of each sample. Moreover, we have created a method to infer mortality courbes from the whole of identified specimens using Bayesian statistics.Our results show that there were significant changes in nourishment and flock management related to the social complexity level in the observed region and period. Furthermore, the study gives evidence of the need of bioarchaeological studies to understand the economical and social changes in past societies.KEY WORDS: Archaeology, mammals, nourishment, economy, social evolution, flock management.
URI: http://hdl.handle.net/2445/42637
ISBN: 9788469155127
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SVA_TESI.pdf5.31 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.