Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/42646
Title: Una Arqueometria del Canvi Tecnològic: Producció i consum d’àmfores durant el canvi d’Era en la zona nord de la costa catalana
Author: Vila Socias, Llorenç
Director: Buxeda i Garrigós, Jaume
Keywords: Dissonància cognitiva
Disonancia cognitiva
Cognitive dissonance
Arqueometria
Arqueometría
Archaeometry
Àmfores
Ánforas
Amphorae
Canvi tecnològic
Cambio tecnológico
Technological change
Issue Date: 8-Jun-2011
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] Aquesta tesi representa un model teòric i metodològic per a l’estudi del canvi tecnològic en Arqueologia. El marc teòric, que rep el nom d’Arqueometria del canvi tecnològic, té els seus fonaments en la teoria de la dissonància cognitiva procedent de la Psicologia social. D’altra banda, el marc metodològic es basa en l’aplicació de tècniques arqueomètriques. El cas d’estudi el representa el canvi en el disseny dels primers tipus d’àmfora romana produïts al nord de la província romana Hispania Tarraconensis.
[eng] This thesis presents a theoretical and methodological model to study technological change processes. The model is based on cognitive dissonance theory which is used as an interpretative framework in the change of the designs of the first Roman amphorae types produced along the Hispania Tarraconensis Roman province during the change of the Era.
URI: http://hdl.handle.net/2445/42646
ISBN: 978-84-694-5939-3
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01.LLVS_1de5.pdf9.78 MBAdobe PDFView/Open
02.LLVS_2de5.pdf264.69 kBAdobe PDFView/Open
03.LLVS_3de5.pdf1.38 MBAdobe PDFView/Open
04.LLVS_4de5.pdf682.59 kBAdobe PDFView/Open
05.LLVS_5de5.pdf361.19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.