Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/42708
Title: Interacció en infants amb plurideficiència. Intervenció i avaluació.
Author: Soro-Camats, Emili
Director/Tutor: Basil, Carme
Keywords: Paràlisi cerebral
Infants discapacitats físics
Motricitat
Comunicació oral
Necessitats educatives especials
Cerebral palsy
Children with disabilities
Motor ability
Oral communication
Special education
Issue Date: 20-Sep-2002
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: La tesi té com a principal objectiu dissenyar i posar en pràctica un procés longitudinal d'intervenció-avaluació fonamentat en l'enfocament habilitador en general, i en la perspectiva dels sistemes augmentatius i alternatius de comunicació, en concret, per a persones amb greu discapacitat per a la comunicació oral. Es postula el possible desenvolupament de la comunicació i el llenguatge des de l'ús de la noció de la bastimentada ("scaffolding") que aporta l'emmarcament teòric del constructivisme social, i en el model de recerca participativa. La tesi presenta els resultats d'un procés longitudinal d'assessorament, de quatre anys de durada, adreçat a les escoles i a les famílies de tres infants amb paràlisi cerebral i plurideficiència greu que necessiten utilitzar sistemes de comunicació assistida. Els resultats s'analitzen a la llum de la descripció d'un cas i de la quantificació de les observacions realitzades en els tres casos.
URI: http://hdl.handle.net/2445/42708
ISBN: 846880620X
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Psicologia Evolutiva i de l'Educació

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TESI.pdf4.16 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.