Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/42735
Title: Aspectes caòtics i fractals en el comportament organitzacional: Caos, organitzacions i management.
Author: Panyella i Roses, Magí
Director: Munné i Matamala, Frederic
Keywords: No lineal
Fractals
Autoorganització
Iteracció
Issue Date: 10-Jun-2002
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] Aquest treball tracta, en primer lloc, sobre les possibilitats d'aplicació de la teoria del caos a l'estudi de les organitzacions i el canvi organitzatiu, a la seva comprensió i gestió des d'una nova perspectiva. La part teòrica és una introducció als principals conceptes implicats en el què es coneix com a teoria de la complexitat, centrant-se principalment en el concepte de caos determinista i el d'autoorganització sense oblidar, però, la seva relació amb altres conceptes importants com els de règim dinàmic, no linealitat i fractals i la seva aplicacio a les ciències socials i a la teoria de l'organització en particular. La part empírica és el resultat d'un estudi fet en organitzacions reals utilitzant metodologia quantitativa i qualitativa. Quantitativament prenent la grandària com a variable important en l'evolució de les organitzacions i, aplicant un model de creixement no lineal (equació de Verhulst) clàssic en el tractament de dades des de la teoria del caos. Qualitativament, utilitzant l'entrevista per a la identificació d'indicadors en organitzacions immerses en règims dinàmics diferents pel que fa a la variable grandària. Les estratègies de recerca utilitzades són doncs, l'estudi i comparació de casos i la "Grounded Theory Methodology". En segon lloc, aquest treball pretén ajudar a construir què signifiquen conceptes com caos, autoorganització, fractals, atractors... quan els apliquem a la vida i evolució de les organitzacions, mitjançant la interrelació entre teoria i resultats obtinguts. Hi ha doncs, un intent de desenvolupament teòric, en un marc paradigmàtic emergent en la teoria de l'organització.
URI: http://hdl.handle.net/2445/42735
ISBN: 846882139X
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Psicologia Social

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TESIMPANYELLA.pdf3.58 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.