Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/42887
Title: Caracterització de materials en la pintura gòtica sobre taula. Química i tecnologia en l'obra de Jaume Huguet.
Author: Salvadó Cabré, Nativitat
Director: Vendrell Saz, Màrius
Seco, Miquel (Seco García)
Keywords: Tècnica pictòrica
Pintura catalana medieval
Anàlisi de pigments
Issue Date: 4-May-2001
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: L'objectiu primordial d'aquest treball és la caracterització i l'estudi de materials i la interpretació del color en la pintura de retaules d'època gòtica. Per aquest estudi s'ha desenvolupat una metodologia en la caracterització dels materials, s'ha creat una base de dades de resultats analítics i de cromaticitat de substàncies de referència i, posteriorment s'han aplicat aquestes tècniques a una selecció d'obres del pintor Jaume Huguet (s.XV). Ha estat necessària la utilització de tècniques instrumentals diverses i metodologies de tractament de les mostres específiques. Les tècniques instrumentals utilitzades han estat: microscòpia óptica, l'espectrofotometria visible de reflectància difusa, la difracció de raigs X, l'espectroscòpia i microespectroscòpia FTIR, la microscòpia electrònica de rastreig amb un detector d'energies dispersades acoblat SEM-EDS, i l'espectroscòpia Raman. La relació de pigments caracteritzats correspon a: PbCO3/2PbCO3Pb(OH)2 (blanc de plom), 2CuCO3·Cu(OH)2 (atzurita), HgS (estructura de cinabri), 2PbOSnO2 (pigment groc de plom i estany (tipus I), pigment verd de coure associat a una diversitat de compostos, Cu2Cl(OH)3 (atacamita, paratacamita,...), acetats i carbonats de coure, pigments terra (òxids de ferro), carbó amorf (negre de carbó de diferent procedències), pigment laca vermell (es suggereix àcid carmínic), a més de les làmines de metall d'or i de plata. L'aglutinant utilitzat en major extensió és el rovell d'ou o bé la barreja de rovell i clara d'ou. Això no obstant, s'ha trobat la utilització d'altres aglutinants (cola animal, oli assecant, clara d'ou) per a determinats pigments. Les mesures dels gruixos de les làmines de metall i l'estudi del model de color demostren que la preparació vermella aplicada (bol) sota aquestes làmines, no afecte el cromatisme del metall. S'estudien els aspectes de conservació i evolució que els materials han sofert amb el temps, algunes alteracions són comunes a les diferents peces. A partir de les mesures de color es proposa un model de color que disminueix l'efecte d'engroguiment que presenten les obres estudiades com a conseqüència de l'envelliment dels materials orgànics presents.
URI: http://hdl.handle.net/2445/42887
ISBN: 8469992589
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Química Inorgànica

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tesi.pdf56.35 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.