Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/42959
Title: El "managed care" en el Sistema Sanitari Català. L'assistència conduïda (o gestionada) a Catalunya.
Author: Sarrias Ramis, Ernest
Director: Delás, Jordi
Prat Marín, Andrés
Keywords: Managed Care
Sistema sanitari
Issue Date: 6-Sep-2000
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] El sistema sanitari català està en un procés de reforma, comú a la majoria dels sistemes sanitaris d'arreu del món, i intenta solucionar problemes com el creixement de la despesa sanitària, una creixent preocupació per la qualitat, la insatisfacció dels metges i el debat sobre el paper professional de la infermeria. Aquest panorama complex ha portat a parlar de "managed care" com una possible solució. El terme "managed care" es comença a fer servir als Estats Units als anys 80, com una forma de descriure els importants canvis que hi estan succeint, especialment la aparició de les HMO (Organitzacions de Manteniment de la Salut) que desenvolupen una nova funció a aquell país: vetllar per la salut dels assegurats, abans no emmalalteixen. El sistema sanitari nord-americà ha tingut una capacitat de creixement, innovació i dinamisme molt superior a la que s'ha viscut a Europa, la llar de l'Estat del Benestar; aquesta aparent contradicció s'explica perquè la despesa en salut a Estats Units no té el caràcter eminentment social que té a Europa. A Europa, amb una sanitat organitzada al voltant de relacions de solidaritat, s'han utilitzat tradicionalment els mecanismes de gestió i relació que ara es comencen a utilitzar als Estats Units com a fórmules de "managed care". Les eines i pràctiques del "managed care" corresponen als nivells de meso i microgestió i no entren en el camp de la macrogestió, d'acord amb els següents conceptes: - El control de la assistència, que és el preponderant. - La transferència de risc cap els proveïdors. - La transparència, o difusió dels resultats. - La integració o longitudinalitat. En el cas de Catalunya, els trets característics, segons el discurs oficial, del Model Sanitari Català són els següents: - La separació de funcions de compra i provisió, amb la XHUP (Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública). Per aquest mecanisme s'assigna el 30% del pressupost públic. - La potenciació de l'Atenció Primària, amb la Reforma de l'Atenció Primària. El pressupost que s'hi dedica és el 25% (el 45% correspon a hospitals, el 25% a farmàcia ambulatòria i el 5% a Salut Mental, Socio sanitària i Administració) - El consens (no s'utilitza la sanitat al debat electoral) L'objectiu d'aquesta tesi és remarcar que el Model Sanitari Català coincideix força amb la majoria de les definicions que s'han fet de "managed care".
URI: http://hdl.handle.net/2445/42959
ISBN: 8447527131
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Salut Pública

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TOL63.pdf881.59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.