Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/42984
Title: Estudi de la freqüència del deteriorament cognoscitiu (DC) a catalunya i paper predictor del deteriorament cognoscitiu. 1ª fase de l'estudi CUIDA'L
Author: Limón Ramírez, Esther
Director: Gené Badia, Joan
Argimón Pallás, José M.
Keywords: Atenció Primària
Demència
Paper predictor
Deteriorament cognoscitiu
Issue Date: 3-Apr-2009
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] OBJECTIU: Avaluar el paper del DC en l'aparició de demència a una població de pacients majors de 64 anys, procedents de 54 equips d'Atenció Primària de salut d'arreu del territori català als 3 anys i mig de seguiment, segons presència prèvia o absència de DC. Avaluar també si existeix una associació entre la mortalitat, la institucionalització, la inclusió en el programa ATDOM, la comorbiditat (AVC, IAM, arteriopatia perifèrica) i el consum de recursos dels pacients en relació a la presència o absència de DC DISSENY: Estudi de cohorts retrospectiu ÀMBIT: 54 Equips d'Atenció Primària d'arreu de Catalunya SUBJECTES: 712 pacients dividits en dues cohorts segons presència o absència de DC MEDICIONS. Variables resultat (aparició d'events- demència, èxitus, institucionalització, inclussió al programa ATDOM, AVC incident i temps fins aquesta aparició-) i nombre de visites a professionals. Variables explicatives : DC, edat, sexe, màxim nivell d'estudis, CAP, FRCV (HTA, DM, DL), patologia càrdiovascular prèvia (IAM, AVC, AP), patologies relacionades amb demència (acxfa, hipotiroidisme), altres patologies cròniques. Anàlisi de supervivència (associació entre factors predictors: Hazard Ratio; distribució del temps fins a l'esdeveniment segons DC corbes de supervivència de Kaplan-Maier ; associació entre DC i el temps fins a cada esdeveniment, model de regressió de riscos proporcionals de Cox o model estès de Cox). Nivell de significació: 5%; paquet estadístic Stata/Se versió 9.1 Resultats: Presenten demència 72 individus, 66 del grup de deteriorats i 6 del grup de no deteriorats (Chi quadrat 66,47; P<0,000). Densitat d'incidència global de demència: 38,14 (IC 95%: 30,27-48,05) per 1000 persones-any. La presència de DC (HR que varia en el temps; 3,53 als 4 anys de seguiment) i l'edat (HR 2,59; IC 95%1,62-4,14 i P<0,001 per majors de 80 anys) expliquen l'aparició de demència. Per la resta de variables, els models són els següents. Èxitus: DC, l'edat, la comorbiditat, l'ingrés al programa ATDOM i el fet de patir un AVC ; Institucionalització: DC, l'ingrés al programa ATDOM, el fet de patir un AVC i el fet de patir demència;ATDOM: DC, l'edat, el fet de patir un AVC i el fet de no tenir DL. AVC: edat i la DM. No influeixen la HTA ni la DL ni el DC. La comorbiditat i el seguiment de la HTA expliquen la càrrega assistencial dels metges. El seguiment de la HTA, el seguiment de la DM i el sexe masculí expliquen la càrrega assistencial de les infermeres. Ni el DC ni la demència influeixen en la càrrega assistencial CONCLUSIONS: el DC és un predictor de la incidència de demència (HR varia en el temps), èxitus (HR=1,86), institucionalització (HR=4,99) i ATDOM (HR=1,87). No hem pogut demostrar que tingui aquest paper en el cas de la incidència d'AVC ni en el consum de recursos sanitaris.
[eng] "Study of the freqüency of cognitive impairment (CI) in Catalonia and prediction role of cognitive impairment. First Phase of Cuida'l study" TEXT: OBJECTIVE. To know the role of CI in dementia appearance in a population of people older than 64 years, from 54 Primary Care teams all arround Catalonia according to presence or absence of CI. DESIGN: Retrospective cohort study SETTING: Primary Care PARTICIPANTS: 712 patients divided into two cohorts according to presence or absence of CI. MEASUREMENTS: Result Variables: Dementia, death, institutionalisation, home care, stroke and times until these events. Number of visits to physician and nurse. Explicative variables: CI, age, sex, educational level, primary care team, cardiovascular risk factors, previous cardiovascular diseases, diseases related to dementia, and other chronic diseases Survival analysis. Signification level 5%. Statistical software: Stata 9.1. MAIN RESULTS: 72 patients adquired dementia (66 with previous CI, 6 without (Chi quadrat 66,47; P<0,000). Global density of incidence of dementia: 38,14 (CI 95%: 30,27-48,05) 1000 persons-year. The presence of CI (HR time-changing: 3,53 at 4 years of follow-up) and age HR 2,59; CI 95%1,62-4,14 and P<0,001 for older than 80 years explain the diagnosis of dementia). CI is explains mortality, institutionalisation, and home care. But has no role on stroke and sanitary services use. CONCLUSIONS: CI has a role on dementia (HR time-changing), death (HR=1,86), institutionalisation (HR=4,99) and home care (HR=1,87). KEY WORDS: Cognitive impairment, prediction role, dementia, primary care
URI: http://hdl.handle.net/2445/42984
ISBN: 9788469232385
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Salut Pública

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ELR_TESI.pdf582.26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.