Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/42990
Title: El compliment amb el tractament antihipertensiu en atenció primària de la salut: resultat d'un assaig clínic d'educació sanitària.
Author: Amado Guirado, Ester
Director: Borràs Andrés, Josep Maria
Prat Marín, Andrés
Keywords: Infermeria - Personal
Sistema públic de salut
Centres d'Atenció Primària
Hàbits saludables
Hipertensió
Hipertensió - Medicació
Issue Date: 3-May-2007
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] La informació que pot aportar aquest estudi, permetrà contrastar les següents hipòtesis: 1. La intervenció educativa basada en proporcionar informació sobre la medicació i els hàbits saludables, realitzada per personal d'infermeria, pot millorar els coneixements sobre la malaltia, sobre els medicaments antihipertensius i les seves pautes d'administració. 2. La intervenció educativa basada en proporcionar informació sobre la medicació i els hàbits saludables realitzada pel personal d'infermeria, pot millorar el grau de control de la hipertensió arterial mitjançant l'augment del compliment de les visites periòdiques i del tractament farmacològic. Per tant, aquesta tesi s'ha marcat un objectiu general i uns altres de principals o secundaris. OBJECTIU GENERAL: Determinar si una estratègia educativa basada en la informació personalitzada sobre la medicació i els hàbits de vida saludables, realitzada a la consulta per professionals d'infermeria en coordinació amb el metge, pot millorar el grau de control de la hipertensió arterial, mitjançant l'increment de l'efectivitat del tractament. OBJECTIUS PRINCIPALS: 1) Avaluar l'eficàcia d'una intervenció educativa específica en la millora dels coneixements sobre la malaltia, hàbits saludables i la medicació recomanada. 2) Avaluar l'impacte d'una intervenció educativa específica en el compliment de les visites periòdiques, les recomanacions sobre hàbits saludables i en la presa de la medicació. 3) Avaluar la relació de la intervenció educativa i el control de la hipertensió. 4) Identificar els problemes relacionats amb el compliment de les visites periòdiques, les recomanacions sobre hàbits saludables i la medicació per al control de la hipertensió arterial. OBJECTIUS SECUNDARIS: 1) Descriure els tractaments farmacològics utilitzats per a la hipertensió i els seus efectes adversos. 2) Descriure els altres fàrmacs prescrits. 3) Analitzar la concordança entre els instruments de mesura del compliment dels tractaments utilitzats en aquest estudi. 4) Descriure les característiques dels participants incomplidors.
URI: http://hdl.handle.net/2445/42990
ISBN: 978-84-694-1954-0
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Salut Pública

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01.EAG_TESI.pdf502.69 kBAdobe PDFView/Open
02.EAG_ANNEXES.pdf724.08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.