Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/42995
Title: Aspectes sanitaris dels arxius parroquials de la Vall del Tenes (Baronia de Montbui) durant els segles XVII i XVIII
Author: Heimann Cella, Miquel
Director/Tutor: Calbet i Camarasa, Josep M. (Josep Maria), 1935-
Keywords: Arxius eclesiàstics
Història de la medicina
Personal sanitari
Població
Vallès Oriental (Catalunya)
Montbui (Catalunya : Baronia)
Church archives
History of medicine
Medical personnel
Population
Vallès Oriental (Catalonia)
Montbui (Catalonia : Barony)
Segle XVII-segle XVIII
17th century-18th century
Issue Date: 26-May-1995
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] El present estudi és el fruit de la investigació feta en funció dels llibres sagramentals dels arxius de cinc parròquies corresponents als termes de L'Ametlla del Vallés. Bigues, Llissà de Munt, Palaudàries i Sant Feliu de Codines. Totes corresponen a la comarca del Vallés Oriental. Aquest treball s'enquadra dins la línia de recerca oberta per Josep M. Calbet i Camarasa i Jacint Corbella i Corbella amb el seu “Diccionari Biogràfic dels Metges CataIans" (1981), i per Manuel Camps i Clemente i Manuel Camps i Surroca amb la monografia sobre els “Aspectes sanitaris de l’arxiu de Sant Joan de Lleida al segle XVII” (1983). La present tesi forma part doncs d'un treball molt ambiciós, en el que tinc l'honor de participar. Cal investigar la major part dels llibres sagramentals de tota Catalunya, i així tindrem una visió històrica de la nostra medicina que no podem obtenir per cap altre mitjà. Tenim un especial interès en conéixer els professionals que ens van precedir I que van viure situacions històriques delicades, que van desenvolupar la seva tasca d'una forma rudimentària i que ningú no ha recordat. Per altra part creiem també que cal fer una aproximació a la societat d’aquella època per saber com van viure i van treballar, quina era la patologia d'aquests pobles i les seves causes de mort. Els objectius principals han estat: - Coneixement del personal sanitari: Metges, cirurgians, apotecaris, adroguers i llevadores. - Estudi de la mort: Violenta, natural documentada i natural sospitosa. - Les deduccions secundàries: Estudi poblacional, estudi d'epidèmies i de la infància abandonada. Què ha aportat la tesi? - Presentació i elaboració d'unes dades des d'un punt de vista sanitari. - Existència d’un estament sanitari amb un cert reconeixement social. - Evidència d'una mortalitat violenta d'origen divers. morts sobtades i morts naturals. - Detectar períodes de mortalitat elevada. Destaquem la presència elevada d’estrangers en determinats moments. També demostrarem els pocs períodes de pau que viu el Principat. Conclusions S'han valorat principalment els següents aspectes: 1.- Registre del personal sanitari: 138 (31 Metges; 43 Cirurgians; 34 Apotecaris; 9 Adroguers; 21 Llevadores). 2.- Dades sobre mecanismes i causes de mort, principalment les de tipus mèdico-legals: Violentes: 90; documentades: 298; sospitoses: 68. 3.- S' han estudiat 41.859 registres: Naixements: 21.763; matrimonis: 4.747; òbits: 15.349. 4.- Aspectes sobre la mortalitat infantil 5.- Aspectes demogràfics (natalitat, nupcialitat i mortalitat) i nombre de fills per matrimoni: 4,19 6.- Estudi sobre fets epidèmics. 7.- Estudi de les principals nissagues: 8 8.- Estudi de la infància abandonada: 0, 72%
[eng] “Sanitary events recorded in the parish registers or the Tenes Valley (Montbui-barony) during the XVII and XVIII centuries” The present work is the result of the investigation carried out of the basis of the sacramental books of the parish registers of five villages: L’Ametlla del Vallès, Bigues, Lliçá de Munt, Palaudàries and Sant Feliu de Codines. All these villages are located in the region of the Vallés Oriental. This work is the line of investigation started by Josep M. Calbet i Camarasa and Jacint Corbella i Corbella with their “Diccionari Biogràfic dels Metges CataIans" (1981), and by Manuel Camps i Clemente and Manuel Camps i Surroca with the monograph “Sanitary events of the parish registers of Sant Joan in Lleida in XVII century” (1983). The present thesis is therefore integrating part of a very ambitious work in which l have the honour to participate. We are required to investigate most of the sacramental books of all Catalonia, and in this way we shall obtain an historic vision of our medical science which we could not reach by any other means. We have a special interest in knowing the professionals who have preceded us, who have lived delicate historic actuations, who have developed their work in a precarious environment and who nobody has remembered. Besides of that we also believe that we are to make an approach to the society of that time in order to know how they lived and worked, and how were the pathology of these villages and the cause of death of their inhabitants. We have made a study of all sanitary establishment, of the causes of death (violent, natural documentary and natural suspicious) and of population movements, epidemic diseases and abandoned childhood.
URI: http://hdl.handle.net/2445/42995
ISBN: 978-84-694-4621-8
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Salut Pública

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
05.MHC_5de5.pdf9.73 MBAdobe PDFView/Open
04.MHC_4de5.pdf6.98 MBAdobe PDFView/Open
03.MHC_3de5.pdf9.49 MBAdobe PDFView/Open
02.MHC_2de5.pdf7.41 MBAdobe PDFView/Open
01.MHC_1de5.pdf7.81 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.