Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/43020
Title: Anàlisi econòmica dels aparcaments per a turismes. Estudi concret de l'aparcament residencial a la ciutat de Barcelona.
Author: Poblet Farrés, M. Cristina
Director: García-Durán, José A.
Keywords: Transport
Habitatge
Mobilitat
Issue Date: 5-Dec-2000
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: La primera part d'aquesta tesi realitza l'estui econòmic dels aparcaments per a turismes en l'àmbit urbà descrit per l'economia urbana i, en concret, la realitzada per la branca del transport urbà. Ja en la segona part, s'analitza la situació de l'aparcament a la ciutat de Barcelona, tant pel que fa als factors determinants com a la distribució de l'oferta. Finalment, amb l'estudi empíric de les dades de l'evolució dels preus dels aparcaments en habitatges de nova construcció tanquem el cercle de l'evolució del present treball.
URI: http://hdl.handle.net/2445/43020
ISBN: 8447526305
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Teoria Econòmica

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TOL3601.pdf1.24 MBAdobe PDFView/Open
TOL3602.pdf1.43 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.