Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/43022
Title: Anàlisi econòmica i recursos no renovables
Author: Solà i Solà, Joaquim
Director: Hortalà i Arau, Joan, 1940-
Keywords: Recursos naturals
Fonts d'energia
Issue Date: 16-Apr-1996
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: Aquesta tesi és el resultat d'una preocupació per la funció i la importància dels recursos naturals en l'activitat econòmica. A les facultats s'ensenya el funcionament de l'activitat econòmica des de diferents perspectives -micro, macro ,posant l'èmfasi en la producció i el consum, i admetent de manera implícita que aquests processos es poden dur a terme de manera indefinida. S'atorga poca importància a la base material sobre la que es realitza l'activitat econòmica, i els recursos naturals, que constitueixen l'element imprescindible dels processos productius, sovint tenen un caràcter exogen.Amb el desenvolupament de la ciència econòmica s'han consolidat diferents aproximacions analítiques per explicar el funcionament dels mercats dels béns normals (reproduïbles) així com la determinació dels preus. Una pregunta rellevant, és, doncs, si aquests mateixos esquemes serveixen per explicar el funcionament dels mercats i la determinació dels preus en el cas dels recursos no renovables, i situant-nos un xic més enllà, si la pròpia ciència econòmica disposa d'instruments vàlids per afrontar l'anàlisi d'aquests recursos.La meva idea és que és necessari tractar els recursos naturals (en aquest cas els recursos no renovables) com a béns econòmics. Si als economistes ens interessen els recursos naturals és precisament perquè són uns béns que acompleixen funcions econòmiques, i que per tant, són objecte de producció (els més heterodoxes dirien extracció) i intercanvi (encara que tinguin unes propietats físiques especials). Com aquests recursos tenen una dimensió econòmica es justifica la seva anàlisi en termes econòmics. Un dels objectius d'aquest treball és precisament mostrar que dins de la ciència econòmica existeixen enfocaments que permeten fer-ho amb garanties.La tesi s'estructura en set capítols. En el capítol primer es presenta una visió retrospectiva sobre el tractament que han rebut els recursos naturals dins de la ciència econòmica des dels seus orígens fins a l'actualitat. En el capítol segon s'exposen les principals contribucions de l'anàlisi neoclàssica dels recursos no renovables, que es desenvolupa amb les aportacions de Gray i Hotelling sobre la teoria de l'esgotament. El tercer capítol es dedica a les implicacions pràctiques de la teoria econòmica neoclàssica dels recursos no renovables. Una de les qüestions que més debat suscita sobre els recursos no renovables és la de la seva escassedat física. I més concretament, de quina manera evoluciona aquesta escassedat al llarg del temps, aspecte que es discuteix en el capítol quart. En el capítol cinquè s'analitzen les conseqüències econòmiques de l'escassedat física dels recursos no renovables. En els dos darrers capítols el treball adopta un enfocament diferent i se centra plenament en els aspectes positius. L'objectiu és analitzar com funcionen els mercats dels recursos no renovables i quins són els principals elements que influeixen en els preus. Aquí una distinció essencial és la del curt, mig i llarg termini, ja que els factors determinants són diferents en cada cas. L'anàlisi de la formació dels preus en el curt termini es du a terme en el capitol sisè, en el que s'aplica l'esquema marshallià a l'àmbit dels recursos no renovables amb les variants que són inherents a aquesta activitat. En el capítol setè i últim, s'analitza l'evolució dels preus d'un recurs no renovable en el mig termini a partir de les teories que proporciona la ciència econòmica, exercici que es du a terme pel cas concret del petroli.
URI: http://hdl.handle.net/2445/43022
ISBN: 9788469144121
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Teoria Econòmica

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01.JSS_1de18.pdf3.95 MBAdobe PDFView/Open
02.JSS_2de18.pdf4.22 MBAdobe PDFView/Open
03.JSS_3de18.pdf3.98 MBAdobe PDFView/Open
04.JSS_4de18.pdf4.28 MBAdobe PDFView/Open
05.JSS_5de18.pdf3.67 MBAdobe PDFView/Open
06.JSS_6de18.pdf3.43 MBAdobe PDFView/Open
07.JSS_7de18.pdf2.97 MBAdobe PDFView/Open
08.JSS_8de18.pdf2.56 MBAdobe PDFView/Open
09.JSS_9de18.pdf2.74 MBAdobe PDFView/Open
10.JSS_10de18.pdf2.6 MBAdobe PDFView/Open
11.JSS_11de18.pdf2.58 MBAdobe PDFView/Open
12.JSS_12de18.pdf2.31 MBAdobe PDFView/Open
13.JSS_13de18.pdf2.27 MBAdobe PDFView/Open
14.JSS_14de18.pdf2.27 MBAdobe PDFView/Open
16.JSS_16de18.pdf2.19 MBAdobe PDFView/Open
17.JSS_17de18.pdf1.94 MBAdobe PDFView/Open
18.JSS_18de18.pdf1.13 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.