Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/43035
Title: Dramatizació, valors i aprenentatge d'una llengua estrangera. El cas de les Escoles Oficials d'Idiomes.
Author: Vilanova i Vila-Abadal, Maria
Director: Vilanou, Conrad
Keywords: Valors
Aprenentatge
Dramatització
Issue Date: 9-Feb-2001
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] El treball d'investigació que proposa la tesi doctoral és l'anàlisi de la idoneïtat de la dramatització i el joc dramàtic com a mitjà d'aprenentatge en el camp de l'educació, i a la classe de llengua estrangera, en particular; i fer una proposta didàctica per a la seva aplicació. Els continguts en els que se centra aquest treball son els Continguts de Valors, Normes i Actituds proposats pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya en el currículum de les Escoles Oficials d'Idiomes (vegeu D.O.G. n.2588 del 27/02/1998, pp.2727 ss.). En la primera part de la tesi, que conforma el marc teòric, s'exposa la necessitat d'integració dels continguts de valors actitudinals en la docència d'una llengua estrangera, i relacionar-los amb la Dramatització per poder definir els punts on aquesta tècnica pot ser un instrument útil en els processos d'aprenentatge, ja no només en el d'una llengua estrangera, sinó també en altres àrees de coneixement. En la segona part de la tesi es fa una proposta didàctica, basada en tècniques dramàtiques, que ha estat fruit d'una sistematització i classificació de les activitats a partir de la base teòrica i de l'experiència personal docent. Les estratègies metodològiques proposades es troben classificades en els apartats següents: 1) Jocs dramàtics, 2) Treball de personatges i role-playing. 3) Improvisacions 4) Teacher-in-role 5) Forum-Theatre 6) The Brain-Friendly Revolution 7) Treball de text, i 8) Project-work. A continuació de les diferents estratègies s'inclou un capítol dedicat a l'avaluació de les activitats dutes a terme mitjançant tècniques dramàtiques. L'experiència docent a l'Escola Oficial d'Idiomes, així com les experiències en altres indrets: a la Universitat de Barcelona i a països del Tercer Món (Bolívia, El Nepal i Rwanda) il·lustren i avalen la proposta didàctica ja mencionada.
URI: http://hdl.handle.net/2445/43035
ISBN: 846998988X
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Teoria i Història de l'Educació

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TOL86.pdf1.01 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.