Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/43038
Title: Educació moral i en valors mitjançant projectes telemàtics
Author: Noguera Pigem, Elena
Director: Martínez Martín, Miquel
Keywords: Desenvolupament moral
Aplicacions pedagògiques d'Internet
Educació en valors
Issue Date: 21-Jun-2004
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] L'objectiu de la tesis és optimitzar els projectes telemàtics pel desenvolupament moral i l'educació en valors per millorar la convivència. Ofereix una proposta pedagògica de l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació per potenciar la convivència afavorint el desenvolupament moral i l'educació en valors de l'alumnat, orientant per escollir, dissenyar, organitzar, realitzar i participar en projectes educatius telemàtics a partir de les àrees, dimensions i estratègies d'educació moral i en valors. Entenem l'educació moral i en valors com una acció pedagògica per potenciar un espai de convivència en i de la diversitat; educar per i en l'autonomia, el diàleg, l'acceptació i el respecte a la diferència; i promoure la construcció de la personalitat moral. I els projectes telemàtics educatius com un conjunt d'activitats curriculars interdisciplinars; realitzades per l'alumnat de diferents escoles i contextes culturals; potenciant l'aprenentatge col.laboratiu i cooperatiu i utilitzant les eines d'Internet. L'estudi consta de dues fases: la de la diversitat, interdependència i globalització. Un diàleg amb la identitat en la societat de la informació; i la de les possibilitats i límits de les activitats; projectes, xarxes i recursos telemàtics per l'educació moral i en valors. Conclou amb noves propostes per investigar i aplicar en altres àmbits i aspectes.
[eng] It intends to improve telecommunication projects for the moral development and education in values to live together in a better way. There are pedagogical guidelines to use the information and technology communication tools: how to choose, design, organize and participate in educational telecommunication projects in relationship with the dimensions and strategies for the moral and values education. The study starts explaining about diversity, interdependence and globalization, a dialog with identity in the information society. We expose the possibilities and limits of the activities, projects, networks and telecommunication resources for the moral and values education. Finally, we outline new ideas to apply and research in other fields and aspects.
URI: http://hdl.handle.net/2445/43038
ISBN: 8468897426
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Teoria i Història de l'Educació

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TESICOMPLETA.pdf2.96 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.