Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/43066
Title: Institucionalització de l'activitat atlètica a Catalunya: el cas de Nemesi Ponsati, La
Author: Robert i Ferrer, Miquel
Director: Vilanou, Conrad
Keywords: Atletisme
Cultura de masses
Història contemporània de Catalunya
Sociologia de l'esport
Olimpisme
Issue Date: 1-Nov-1999
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] La biografía del pedagog i esportista Nemesi Ponsati (1897- 1980) que presento no pretén, de cap manera, ser exhaustiva. Aquesta tasca, que sempre és prou difícil, en el cas d'un home tan emprenedor com el que aquí estudiarem encara se'ns planteja amb més dificultat. La quantitat d'iniciatives en què va intervenir, els atletes que van passar per les seves mans, les relacions d'amistat que va mantenir al llarg de la seva vida fan que l'estudi de la seva vida siguí una tasca tant complexa com interessant. El que intentaré será relacionar-lo i analitzar les relacions i influencies que, per mitjà de coneixences, de viatges o de l'estudi van ajudar a configurar els seus plantejaments pedagógics. És per aquest motiu que l'apartat de la tesi que dedico a analitzar l'entorn de la seva vida i obra és més extens que el dedicat a la descripció de la seva biografía. El procediment utilitzat per reconstruir i situar la vida de Nemesi Ponsati es fonamenta en la metodología histórica. En el procediment heurístic hem investigat i recollit les dades, i en l'hermenéutic hem interpretat aqüestes fonts. Per tal d'aconseguir aquesta interpretació, al final de cadascun dels capítols que formen el cos principal de la tesi hi ha un apartat d'anàlisi de la informació que conté, de manera que puguem crear un teixit d'informacions que afavoreixi la contextualització, la descripció i 1'explicació del procés d'institucionalització de l'activitat física en general i del cas de Nemesi Ponsati en particular. A més, l'annex recull per una banda les entrevistes realitzades en el decurs del treball de recerca, que han tingut una gran importància i que demostren el paper cada cop més rellevant de la "història oral" com a instrument de coneixement sociocultural.
URI: http://hdl.handle.net/2445/43066
ISBN: 9788469136201
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Teoria i Història de l'Educació

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01.MRF_1de5.pdf4.94 MBAdobe PDFView/Open
02.MRF_2de5.pdf4.38 MBAdobe PDFView/Open
03.MRF_3de5.pdf4.15 MBAdobe PDFView/Open
04.MRF_4de5.pdf5.53 MBAdobe PDFView/Open
05.MRF_5de5.pdf811.96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.