Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/43067
Title: L'avaluació en el camp dels serveis socials. Tres models d'avaluació aplicats als serveis i programes socials.
Author: Gómez Serra, Miquel
Director: Petrus, Antonio
Keywords: Serveis socials
Avaluació
Estat del Benestar
Issue Date: 1-Dec-1999
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] L'avaluació de serveis i programes socials és en el nostre país i dintre de la nostra comunitat acadèmica i professional un aspecte pendent de desenvolupament, tant pel que fa a la seva conceptualització i sistematització com a la seva aplicació pràctica i professional. En el primer aspecte, cal aprofundir en les relacions entre avaluació i serveis socials, mentre que en el segon aspecte cal modificar actituds i desenvolupar processos d'aprenentatge i de reflexió dintre de les diverses comunitats professionals implicades. D'altra banda sempre hem pensat que els serveis i programes socials presenten unes característiques identificatives que els diferencien i distingeixen d'altres programes similars, per la qual cosa no és viable l'aplicació mecànica de dissenys provinents d'altres àmbits del benestar social (com pot ser el cas de la sanitat o de l'educació escolar) cosa que fa necessari el desenvolupament de dissenys específics d'avaluació aplicats al camp dels serveis socials. Però, per altra banda, aquests serveis i programes socials presenten una profunda diversitat i pluralitat d'experiències i de realitats, de tal manera que no és possible referir-nos a una única tipologia de serveis i programes, sinó que hem de referir-nos a un conjunt plural i divers de tipologies. Això significa que els dissenys d'avaluació de serveis i programes socials han de ser plurals i adaptats a la realitat i a les característiques aprticulars de cada servei o programa en particular. En conseqüència, els objectius de la tesi que presentem són els següents: 1r. Definir i caracteritzar el Sistema Català de Serveis Socials. 2n. Oferir una aproximació conceptual i epistemològica a la teoria general de l'avaluació. 3r. Identificar els principals temes de debat i/o de reflexió que s'associen amb l'avaluació, independentment del seu camp específic d'aplicació. 4t. Revisar la literatura cientificotècnica més important sobre el tòpic específic de la tesi. 5è. Revisar les aportacions existents sobre les diverses alternatives metodològiques existents en el camp de l'avaluació en general i de l'avaluació de serveis i programes socials en particular. 6è. Establir els trets característics més significatius d'un model d'avaluació que es fonamenti en principis democràtics i participatius, i que tingui present la utilitat social dels resultats i de les conclusions de qualsevol avaluació. 7è. Identificar les fases que han de configurar tot procés d'avaluació de serveis i programes socials, fent esment especial a la negociació de l'encàrrec institucional inicial i l'elaboració i la presentació dels informes finals d'avaluació. 8è. Generar tres dissenys d'avaluació d'acord amb els principis teòrics exposats anteriorment. Aquests tres dissenys han de mostrar la diversitat i la pluralitat de serveis i programes que configuren l'actual sistema de serveis socials.
URI: http://hdl.handle.net/2445/43067
ISBN: 9788469135907
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Teoria i Història de l'Educació

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01.MGS_INDEX_INTRODUCCIO.pdf840.33 kBAdobe PDFView/Open
02.MGS_PRIMERA_PART.pdf13.18 MBAdobe PDFView/Open
03.MGS_SEGONA_PART.pdf12.73 MBAdobe PDFView/Open
04.MGS_TERCERA_PART.pdf3.67 MBAdobe PDFView/Open
05.MGS_QUARTA_PART_CONCLUSIONS.pdf3.11 MBAdobe PDFView/Open
06.MGS_BIBLIOGRAFIA.pdf2.46 MBAdobe PDFView/Open
07.MGS_ANNEX_1.pdf7.67 MBAdobe PDFView/Open
08.MGS_ANNEX_2.pdf8.05 MBAdobe PDFView/Open
09.MGS_ANNEX_3.pdf8.39 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.