Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/43071
Title: Anàlisi axiològica dels diaris de l'Escola d'Estiu Rosa Sensat: 1969-1979
Author: Casals Grané, Ester
Director: Martínez Martín, Miquel
Buxarrais Estrada, Maria Rosa
Keywords: Associació de Mestres
Història contemporània de Catalunya
Renovació pedagògica
Formació del professorat
Issue Date: 2-Feb-1998
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] Aquesta tesi doctoral té com a orígen la confluència de dos temes: l'educació en valors i el paper de l'Associació de Mestres "Rosa Sensat" en la renovació pedagògica en la Catalunya dels anys seixanta i setenta. Amb aquest doble objectiu, ens van proposar fer una anàlisi dels valors presents en els diaris de l'Escola d'Estiu de l'Assocació "Rosa Sensat", en el període comprés entre el 1969 i el 1979. Vam escollir aquesta dècada perquè a banda que l'informació continguda en els diaris d'aquesta època era molt enriquidora, el context en què es van escriure era ple d'esdeveniments que anunciaven un canvi decisiviu en molts àmbits de la realitat cuotidiana, amb el pas del franquisme a la democràcia. Per tal de dur aquest treball de recerca, la metodologia ha combinat la consulta de material escrit (articles, llibres, programes, diaris de l'escola) amb alguns testimonis personals tan importants per al món de la Pedagogia com ara Marta Mata i Mercè Fluvià, la primera com a veritable ànima de l'Associació i la segona com a alumna dels cursos d'estiu als anys setanta. La tesi es divideix en tres grans apartats: En el primer, anomenat "Rosa Sensat i contextualització", fa un esforç per a situar el personatge que donà nom a l'associació en el context polític, social, ideològic i educatiu de l'època. També es descriu com es va crear l'institució, quins eren els seus òrgans de gestió i quines van ser les seves etapes de funcionament més importants. Es fa un esment especial a la creació de les Escoles d'Estiu i el seu valor pedagògic per a la renovació del pensament pedagògic català. El segon gran bloc del treball ("Recull d'articles dels diaris de les Escoles d'Estiu") fa una anàlisi de l'ideari pedagògic que guiava les activitats de l'institució (el paper atorgat a la llengua, a la lectura o la lectura) i dels tipus d'educació que apareixen esmentats als diaris: l'educació permanent, l'educació integral, l'educació intel·lectual i educació dels sentits. També s'estudia quin era el rol assignat al mestre i quin era l'acolliment als professionals vinguts de fora de Catalunya. Per últim, el tercer apartat ("Valors") està format per una introducció al concepte de valors, la seva jerarquització i de quina manera es troben presents en els diaris de l'Escola d'Estiu. Una selecció de referències bibliogràfiques emprades per a l'elaboració del treball tanca aquest aparat. La tesi conté, a més, un seguit d'annexos, on es presenten un seguit de dades quantitatives del període analitzat, el guió de les entrevistes realitzades a Marta Mata i Mercè Fluvià i una reproducció de documents relacionats amb l'Escola d'Estiu.
URI: http://hdl.handle.net/2445/43071
ISBN: 9788469139271
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Teoria i Història de l'Educació

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01.ECG_1de11.pdf6.71 MBAdobe PDFView/Open
02.ECG_2de11.pdf7.9 MBAdobe PDFView/Open
03.ECG_3de11.pdf6.81 MBAdobe PDFView/Open
04.ECG_4de11.pdf5.81 MBAdobe PDFView/Open
05.ECG_5de11.pdf4.98 MBAdobe PDFView/Open
06.ECG_6de11.pdf3.24 MBAdobe PDFView/Open
07.ECG_7de11.pdf4.07 MBAdobe PDFView/Open
08.ECG_8de11.pdf6.37 MBAdobe PDFView/Open
09.ECG_9de11.pdf7.31 MBAdobe PDFView/Open
10.ECG_10de11.pdf4.88 MBAdobe PDFView/Open
11.ECG_11de11.pdf4.66 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.