Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/43078
Title: Les relacions de gènere en l'Educació Física a l'escola primària. Anàlisi dels processos de reproducció, resistència i canvi a l'aula.
Author: Soler Prat, Susanna
Director: Puig i Barata, Núria
Prat Grau, Maria
Keywords: Esport
Cos
Danses
Futbol
Sexisme
Coeducació
Gènere
Educació física
Issue Date: 29-Feb-2008
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] L'Educació Física és una de les àrees educatives on el sexisme i la reproducció dels estereotips tradicionals de gènere es fa més visible. Tot i així, els canvis que s'estan produint en el sistema esportiu, i l'anomenada "individualització del gènere" que s'observa en la societat actual, ens porten a plantejar si és possible que l'Educació Física també sigui un espai per al canvi dels models dicotòmics i sexistes de gènere. Tenint en compte aquest conjunt de circumstàncies, recollides en l'estat de la qüestió i el marc teòric, la pregunta que es planteja en aquest treball és: Com s'articulen els processos de reproducció, resistència i canvi de les relacions tradicionals de gènere en l'Educació Física a l'escola primària? Per respondre a aquest interrogant, s'analitzà la pràctica quotidiana a l'aula de tercer cicle de primària, en continguts preesportius (futbol o bàsquet) i en continguts d'expressió i ritme. Des d'un punt de vista metodològic, es va dissenyar un estudi de casos en el que es van observar vint-i-quatre sessions - la meitat de cada contingut -, corresponents a vuit docents seleccionats mitjançant un mostreig de casos típics. A cada sessió es van prendre les dades mitjançant un registre anecdòtic i la filmació, que van permetre, posteriorment, realitzar l'anàlisi de contingut d'allò que hi va succeir. Fruit d'aquesta anàlisi, es presenta un ampli informe en el que s'exposen els principals resultats en relació a les actituds de l'alumnat, el tipus de relacions que s'estableixen durant les diferents sessions, i el paper del professorat. En el seu conjunt, els resultats de l'estudi apunten la necessitat d'adoptar una perspectiva teòrica complexa i flexible que doni cabuda al conjunt de processos de reproducció, resistència i canvi ja que, el mestre o la mestra i l'alumnat, en la seva interacció quotidiana, poden generar situacions que afavoreixen la permanència de les relacions tradicionals de gènere i, al mateix temps, impulsar situacions que faciliten i promouen el canvi. Per això, es proposa un model teòric que dóna cabuda a aquests diferents processos i permet observar com les relacions entre l'alumnat, les seves actituds davant la tasca, i l'actuació i el discurs de la mestra o el mestre, s'influeixen recíprocament.
[eng] "Gender relations in Primary School Physical Education. Reproduction, resistance and changing process analysis." TEXT: Sexism and gender reproduction in Primary School Physical Education is often clearly visible. Nevertheless, considering the changes in the sport system and the "individualization of gender" in post-modern society, Physical Education can be, also, a place to change the traditional gender relations, as is developed in the first part of the thesis. Considering this complex situation, theoretical perspectives on gender reproduction, resistance and change are used to understand it. Then, the main question that guides the study is: How the reproduction, resistance and change process of gender relations are articulated in Physical Education in primary school? The study consisted on a case study focused on eight PE teachers and their respective groups in 5th and 6th grade (boys and girls from ten to twelve years old), in twenty-four PE sessions in total (twelve focused on football or basket, twelve focused on dancing or body expression). Data collection methods included observations and films, which were analysed by a systematic content analysis. The findings of the study were organized on boys and girls attitudes, the type of relations between pupils during the class, and the teacher role. The results show that it is necessary a complex theoretical approach which includes the reproduction, resistance and changing process. The daily interaction between all the actors can generate situations that support the traditional gender relations and, at the same time, situations that facilitates and encourages the change of these relations. Finally, it is proposed a theoretical model to allow these different process and it is possible to consider how pupils interactions, their attitudes to the task, and the teacher discourse and action are mutually influenced.
URI: http://hdl.handle.net/2445/43078
ISBN: 9788469206416
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Teoria i Història de l'Educació

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SSP_TESI.pdf3.48 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.