Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/43088
Title: Ús dels blogs com a suport al procés d'ensenyament i aprenentatge a l'educació superior
Author: Balagué Puxan, Francesc Martí
Director: Gros Salvat, Begoña
Keywords: Procés d'ensenyament i aprenentatge
TIC
Docència universitària
Web 2.0
Blogs
Blocs
Issue Date: 10-Sep-2009
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [spa] Les tecnologies de la informació i la comunicació han evolucionat molt ràpidament en els darrers 5 anys, impregnant tots els àmbits de la societat. Aquest canvi va alhora estretament relacionat amb un canvi social, també a tots els nivells. Noves demandes, nous reptes i noves necessitats a les que cal fer front. El món educatiu no està al marge. Si bé les tecnologies no són agents de canvi de per se, són moltes les eines i recursos tecnològics que poden ajudar a millorar certs aspectes i en facilitar el canvi tant metodològic com procedimental. Centrant-nos en l'educació superior, de totes aquestes noves eines hem triat els blocs per la seva ràpida popularització, senzillesa d'ús i la gran diversitat de possibilitats que ofereixen. La tesi pretén mostrar que la utilització del bloc a la docència universitària afavoreix l'aprenentatge autònom de l'estudiant i és un sistema de creació de coneixement que pot servir tant pel professor com per a l'estudiant, des del punt de vista dels processos d'ensenyament - aprenentatge en el marc de l'Espai Europeu d'Educació Superior. I alhora pot ser una eina de gestió de la informació, socialització i intercanvi per a l'investigador. En el primer context, s'han dut a terme dos estudis de casos en situacions educatives reals. En un es tracta d'un ensenyament totalment a distància, a la Universitat Oberta de Catalunya i en l'altre, educació presencial a la Universitat de Barcelona. L'ús dels blocs en els dos casos, es centra en la reflexió de l'estudiant sobre el propi procés d'aprenentatge. I des del punt de vista de l'investigador, aquesta investigació, també pretén explorar les possibilitats d'aquesta eina basant-se en el seu ús per a l'elaboració de la pròpia tesi, d'una forma més etnogràfica, a partir de la creació del bloc www.blocdeblocs.net . Aquest anàlisi es fa des de dues vessants: per una banda la comunicativa i de relacions socials (com ha permès posar en contacte persones interessades en el mateix tema, usuaris de blocs, professors, etc.) I obtenir informacions, conèixer experiències, etc. i per altra la creació conjunta de coneixement (fer aportacions al bloc que s'han anat enriquint amb els comentaris, crítiques i valoracions d'altres persones. És a dir, a partir de reflexions personals, aquestes s'han anat transformant i sobretot enriquint amb altres aportacions i punts de vista, posant a prova les possibilitats que es defensen l'ús d'aquesta eina.
[eng] The use of ICTs and the adoption to the European Higher Education Area will imply changes in the way students learn and also the way professors teach. The new professor's role will demand an active participation and the use of more resources and new strategies to attend to the emerging needs. Weblogs are a very flexible and easy to use tool that can enhance teaching and learning process. From digital portfolios to self-reflection writings, there are plenty of possibilities. We present two case studies, one based on a first degree face-to-face students, and another based on an online masters degree. The main purpose is to analyze some educational practices of using weblogs in higher education and try to set up some considerations for professors who want to start using it.
URI: http://hdl.handle.net/2445/43088
ISBN: 9788469317952
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Teoria i Història de l'Educació

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FBP_TESI.pdf5.06 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.