Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/43090
Title: Educació, alimentació, televisió i publicitat: anàlisi de dades i interpretació de resultats (1999-2003)
Author: Mariano Codo, Maria Teresa
Director: Vilanou, Conrad
Keywords: Publicitat televisiva alimentària
Programes televisius sobre alimentació
Formats televisius
Piràmide de l'alimentació
Educació alimentària
Issue Date: 18-Dec-2009
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] La tesi tracta de conèixer els programes i espais publicitaris de TVC (TV3 i C33) i TVE (TV1 i TV2) que ofereixen un contingut informatiu, educatiu o cultural respecte als productes alimentaris. La intenció fonamental del treball és constatar i sistematitzar els programes que sobre alimentació han emès entre 1999-2003, ambdós inclosos, les televisions estatals i autonòmica, abans esmentades, en els seus respectius canals; així com els anuncis que sobre alimentació s'han passat per les diferents televisions; per després veure la relació que tenen (programes i anuncis) amb la Piràmide de l'Alimentació saludable que recomana l'Organització Mundial de la Salut; per finalment, constatar en quina mesura la televisió contribueix a l'educació alimentària sana a través de la seva programanció i publicitat.
[eng] This thesis tries to know the programs and advertising spaces on TVC, (TV3 and C33) and on TVE (TV1 and TV2) that offer an informative, educational or cultural content about food products. The fundamental intention of this work is to ascertain and systematize the food programs that have been issued between 1999-2003, both included, on the above mentioned televisions through their respective channels; as well as the food advertisements appeared on them; and afterwards to see the relation existing between both, adverts and programs, and the Healthy Food Pyramid recommended by the World Health Organization.; and finally, to ascertain in which measure television contributes to healthy food education through its programming and advertising.
URI: http://hdl.handle.net/2445/43090
ISBN: 9788469318591
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Teoria i Història de l'EducacióItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.