Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/43105
Title: Habilitats básiques en el lloc de treball. L'anàlisi de les necessitats d'aprenentatge en el lloc de treball i de les competències de les persones ocupades com a base per a la millora de la formació laboral
Author: Fisas Ollé, Montserrat
Director/Tutor: Flecha, Ramón
Valls, Rosa
Keywords: Societat de l'Informació
Formació Professional
Ensenyament d'adults
Sociedad de la Información
Formación Profesional
Enseñanza de adultos
Issue Date: 21-Dec-2004
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] Aquesta tesi fa una anàlisi dels canvis que ha significat l’implantació al nostre entorn de la Societat de l’Informació, en especial a les seves implicacions en el treball i en l’ensenyament, a partir de les teories més imfluents de les ciències socials i educatives, a banda de les teories d’aprenentatge que influeixen, d’alguna manera, en l’ensenyament a l’edat adulta. També s’estudien els sistemes d’educació, de formació laboral i d’acreditació de les habilitats i les competències, tots ells adreçats a les persones adultes, així com les seves limitacions i les seves possibilitats a travès dels seus models i les seves políticas. La tesi presenta exemples de pràctiques i d’estudis que superen les limitacions dels sistemes actuals, que poden contribuir a la millora de la formació dels adults. Per últim, la tesi aporta unes orientacions metodològiques per a avançar en la línia de la superació de l’exclusió dels adults amb uns nivells de formació acadèmica baixos, pel que fa a l’anàlisi i avaluació de les seves habilitats i competències, de manera que sigui profitós per a la formación laboral i la millora de les formes d’accés a la Societat de l’Informació. Finalment, aporta unes orientacions metodològiques per poder superar l’exclusió de les persones adultes amb nivells baixos de formación acad’emica per a l’anàlisi i l’avaluació de les habilitats i les competències de les persones per a l’aprofitament de la formació laboral i la millora de les formes d’accés.
[spa] Esta tesis realiza un análisis de los cambios que ha supuesto la implantación en nuestro entorno de la sociedad de la información, atendiendo en particular a sus implicaciones en el trabajo y la educación a partir de las teorías más influyentes de las ciencias sociales y educativas, así como de las teorías de aprendizaje que de alguna forma influyen en la educación en la adultez. También analiza los sistemas de educación, de formación laboral y de acreditación de habilidades y competencias dirigidos a las personas adultas, así como sus limitaciones y posibilidades a través de sus modelos y sus políticas. Presenta prácticas y estudios que superan las limitaciones de los sistemas actuales que pueden contribuir a la mejora de la formación de las personas adultas. Finalmente, aporta unas orientaciones metodológicas para avanzar en la línea de la superación de la exclusión de las personas adultas con bajos niveles de formación académica para el análisis y evaluación de las habilidades y competencias de las personas para el provecho de la formación laboral y la mejora de las formas de acceso a la Sociedad de la Información
URI: http://hdl.handle.net/2445/43105
ISBN: 978-84-694-3577-9
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Teoria i Història de l'Educació

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01.MFO_1de5.pdf8.23 MBAdobe PDFView/Open
02.MFO_2de5.pdf8.75 MBAdobe PDFView/Open
03.MFO_3de5.pdf11 MBAdobe PDFView/Open
04.MFO_4de5.pdf8.86 MBAdobe PDFView/Open
05.MFO_5de5.pdf5.74 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.