Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/43287
Title: Disseny i implementació d'una web de difusió de la recerca
Author: Remón Adell, Dionís
Director/Tutor: Bayer i Isant, Pilar, 1946-
Keywords: Disseny de pàgines web
Interfícies d'usuari (Sistemes d'ordinadors)
Programari
Treballs de fi de grau
Centres d'investigació
Gestió de la informació
Web site design
User interfaces (Computer systems)
Computer software
Bachelor's thesis
Research institutes
Information resources management
Issue Date: 7-Jul-2010
Abstract: En el món de la comunicació immediata on vivim, la visibilitat és quelcom que les empreses cuiden fins a l’extrem; de fet, existeix tota un branca empresarial muntada al voltant d’aquest concepte. El marketing va néixer de la necessitat de sobresortir entre la competència. Aquest treball tracta concretament de donar visibilitat als grups de recerca de la Universitat de Barcelona mitjançant les eines que la pròpia universitat ofereix. El fet d’emprar eines ja existents fa que el treball sigui més senzill i, alhora, més difícil. Més senzill atès que no cal preocupar-se en dissenyar eines que ja venen imposades, com, per exemple, les plantilles css, o bé el servidor on s’ha d’instal·lar. Però, per un altre costat, és més complicat atès que els disseny depèn fortament de la manera en què el grup vol presentar els seus continguts a la web.
Note: Treballs Finals de Grau d'Enginyeria Informàtica, Facultat de Matemàtiques, Universitat de Barcelona, Any: 2010, Director: Pilar Bayer i Isant
URI: http://hdl.handle.net/2445/43287
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Enginyeria Informàtica
Programari - Treballs de l'alumnat

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
memoria_etis_remon.pdfMemòria1.83 MBAdobe PDFView/Open
src.zipcodi font101.3 kBzipView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons