Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/43601
Title: Plataforma en JAVA per a l'anàlisi de textos d'opinió en llenguatge natural ATOp
Author: Singateh Queral, Bakary
Director: Salamó Llorente, Maria
Keywords: Java (Llenguatge de programació)
Tractament del llenguatge natural (Informàtica)
Programari
Treballs de fi de grau
Intel·ligència artificial
Java (Computer program language)
Natural language processing (Computer science)
Software
Bachelor's thesis
Artificial intelligence
Issue Date: 17-Jan-2013
Abstract: Actualment, en la societat de la informació en la que vivim es generen moltes dades a una velocitat vertiginosa. Un exemple molt clar d'aquest fet el trobem en la web on constantment es generen i transmeten quantitats molt grans d'informació. Part d'aquesta informació es pot filtrar per obtenir dades útils en determinats processos. Molta de la informació que es genera avui dia en la web té un cert caràcter subjectiu, com a resultat del tarannà participatiu que comporta la web. Així articles d'opinió, textos d'opinió, comentaris personals són un clar exemple d'aquest fet en el qual qualsevol persona pot donar la seva opinió, valoració o punt de vista sobre un aspecte donat. Doncs, tota aquesta informació, accessible per tothom, té especial interès pel que fa a l'obtenció de dades sobre el seu autor o productor de manera no intrusiva, és a dir, sense que l'usuari hagi d'escriure explícitament informació personal sobre ell mateix. Llavors cal processar d'alguna manera aquesta informació amb l'objectiu d'obtenir dades sobre els seus autors que puguin ser utilitzades en altres sistemes informàtics. Aquest procés no és gens fàcil. En el cas concret de textos d'opinió extrets de la web, d'una banda, necessitem trobar la manera de caracteritzar-los i, d'altra banda, trobar la manera de a partir d'aquestes característiques ser capaços d'aprendre per poder classificar tota aquesta informació. Això s'aconsegueix mitjançant l'ús de tècniques pel Processament del Llenguatge Natural (PLN) combinades amb l'aplicació de tècniques d'intel·ligència artificial (IA).
Note: Treballs Finals de Grau d'Enginyeria Informàtica, Facultat de Matemàtiques, Universitat de Barcelona, Any: 2013, Director: Maria Salam Llorente
URI: http://hdl.handle.net/2445/43601
Appears in Collections:Programari - Treballs de l'alumnat
Treballs Finals de Grau (TFG) - Enginyeria Informàtica

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
memoria.pdfMemòria2.72 MBAdobe PDFView/Open
src.zipCodi font7.7 MBzipView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons