Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/43644
Title: The maximun and the addition of assigment games
Author: Miquel, Silvia
Núñez, Marina (Núñez Oliva)
Keywords: Teoria de jocs
Assignació de recursos
Investigació operativa
Mètodes de simulació
Game theory
Ressource allocation
Operations research
Simulation methods
Issue Date: 2009
Publisher: Universitat de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Series/Report no: [WP E-Eco09/221]
Abstract: [cat] En el context dels mercats a dues bandes, considerem, en primer lloc, que els jugadors poden escollir on dur a terme les seves transaccions. Mostrem que el joc corresponent a aquesta situació, que es representa pel màxim d’un conjunt finit de jocs d’assignació, pot ser un joc no equilibrat. Aleshores proporcionem condicions per a l’equilibri del joc i, per aquest cas, analitzem algunes propietats del core del joc. En segon lloc, considerem que els jugadors poden fer transaccions en diversos mercats simultàniament i, llavors, sumar els guanys obtinguts. El joc corresponent, representat per la suma d’un conjunt finit de jocs d’assignació, és equilibrat. A més a més, sota certes condicions, la suma dels cores dels dos jocs d’assignació coincideix amb el core del joc suma.
[eng] In the framework of two-sided assignment markets, we first consider that among several markets, the players may choose where to trade. It is shown that the corresponding game, represented by the maximum of a finite set of assignment games, may not be balanced. Some conditions for balancedness are provided and, in that case, properties of the core are analyzed. Secondly, we consider that players may trade simultaneously in more than one market and then add the profits. The corresponding game, represented by the sum of a finite set of assignment games, is balanced. Moreover, under some conditions, the sum of the cores of two assignment games coincides with the core of the sum game.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.ere.ub.es/dtreball/E09221.rdf/view
It is part of: Documents de treball (Facultat d'Economia i Empresa. Espai de Recerca en Economia), 2009, E09/221
URI: http://hdl.handle.net/2445/43644
ISSN: 1136-8365
Appears in Collections:UB Economics – Working Papers [ERE]
Documents de treball (Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
E09-221_Miquel.pdf258.63 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons