Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/43652
Title: Discounting Arduousness
Author: Marín Solano, Jesús
Patxot, Concepció
Keywords: Descompte
Producció
Control de producció
Consum (Economia)
Discount
Production
Production control
Consumption (Economics)
Issue Date: 2009
Publisher: Universitat de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Series/Report no: [WP E-Eco09/230]
Abstract: [cat] Hi ha una literatura creixent que considera desviacions del descompte exponencial estàndar. En aquest article combinem preferències temporalment inconsistents (descompte no constant) amb preferències recursives. Aquest formalisme l’apliquem a les propietats relatives a la demanda del que anomenem bens ardus. La justificació del descompte no estàndar proposat ve donada pel fet que la producció i el consum no són separables per a aquest tipus de bens. L’esforç implica que els individus descompten el consum d’aquests bens d’una manera especial, amb la presència de preferències esbiaixades i d’un ajustament recursiu dinàmic. D’aquesta manera, la voluntat de realitzar un esforç, caracteritzada per un factor de descompte, resulta endògena.
[eng] There is a growing literature considering deviations from standard constant discounting. In this paper we combine time-inconsistent (non-constant discounting) preferences with recursive utilities. We apply this setting to the demand side properties of what we call arduous goods. The rational for a non-standard discounting is that production and consumption are not separable in these kinds of goods. The necessary effort implies that individuals discount consumption of these goods in a special way: both biased preferences and dynamic recursive adjustment are present. In this way, willingness to make an effort, modeled as a discount factor, becomes endogenous.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.ere.ub.es/dtreball/E09230.rdf/view
It is part of: Documents de treball (Facultat d'Economia i Empresa. Espai de Recerca en Economia), 2009, E09/230
URI: http://hdl.handle.net/2445/43652
ISSN: 1136-8365
Appears in Collections:Documents de treball (Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial)
UB Economics – Working Papers [ERE]

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
E09-230_MarinSolano.pdf224.4 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons