Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/43703
Title: Millora de l'actuació docent del professorat de Matemàtiques
Author: Benseny, Antoni
Cascante, Ma. Carme (Maria Carme)
Gispert Brasó, Joan
Verdú, B. (Buenaventura)
Keywords: Eficàcia de l'ensenyament
Motivació de l'aprenentatge
Avaluació contínua
Effective teaching
Learning motivation
Continuous evaluation
Issue Date: 4-Jul-2012
Publisher: ICE Universitat de Barcelona
Abstract: Aquest article és fruit de la recerca duta a terme en el marc del projecte conjunt REDICE08, PID08, PID09 'Com motivar, com adequar l"avaluació continuada i com mesurar el treball a les assignatures de Matemàtiques' durant els cursos 2008 2009 i 2009-2010. El projecte aborda temes relacionats amb els resultats de les enquestes sobre l"actuació docent del professorat a l"ensenyament de Matemàtiques de la Universitat de Barcelona (UB), en què l"alumnat posa de manifest, en general, un baixa motivació del professorat i un elevat volum de feina en les assignatures. Com a resultat de l"estudi i de la pràctica docent en les assignatures involucrades en el projecte citat abans, es desprèn que la motivació de l"alumnat s"aconsegueix sumant esforços en diferents direccions: d"una banda, cal una tria adequada i una bona comunicació dels continguts, que fomenti el diàleg amb l"alumnat; d"altra banda, cal que l"avaluació continuada presenti un esglaonament progressiu en la dificultat de les activitats no presencials i una atenció continuada a l"alumnat mentre les duu a terme. Finalment, cal quantificar la dedicació de l"alumnat a les diferents activitats no presencials, ja que serveix de gran ajuda al professorat a l"hora d"adequar-les a la dedicació requerida, i ponderar les diferents activitats d"avaluació acreditativa en la qualificació de forma proporcional a aquesta dedicació. La motivació pren molta força com a element clau que cal tenir en compte en el bon desenvolupament de la docència universitària. L"alumnat motivat respon amb una més gran dedicació, cosa que comporta la integració de l"alumnat en les assignatures, millors resultats acadèmics i una millor motivació del professorat. Aquest cicle de motivació es va realimentant i va produint efectes molt positius tant en el professorat com en l"alumnat. Una consideració final és que el camí per millorar la docència a Matemàtiques és, segurament, llarg. Tot i així, les reflexions i les actuacions fetes per un nombre considerable de professors de diferents disciplines i departaments de la Facultat de Matemàtiques són experiències que segurament serviran en moltes assignatures de Matemàtiques i d"altres ensenyaments.
Note: Reproducció del document publicat a: http://revistes.ub.edu/index.php/REIRE/article/view/523/4053
It is part of: REIRE. Revista d'Innovació i Recerca en Educació, 2012, vol. 5, num. 2, p. 1-21
URI: http://hdl.handle.net/2445/43703
ISSN: 1886-1946
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Matemàtiques i Informàtica)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
604476.pdf185.73 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons