Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/43705
Title: Salaris i ocupacions dels immigrants en el mercat de treball
Author: Sanromà, Esteve
Ramos Lobo, Raúl
Simón Pérez, Hipólito J.
Keywords: Salaris
Immigrants
Mercat de treball
Wages
Immigrants
Labor market
Issue Date: Jun-2010
Publisher: Generalitat de Catalunya
Abstract: Els immigrants cobren salaris inferiors que els natius perquè ocupen llocs de treball menys qualificats i treballen en empreses de salaris baixos. En arribar pateixen una degradació ocupacional perquè el seu capital humà no està adaptat al nostre mercat de treball. Així, han d"acceptar feines per a les quals estan sobreeducats i pateixen una penalització salarial molt intensa pels estudis que no poden fer valer. La transferibilitat limitada del capital humà dels immigrants fa que les empreses valorin poc tant els estudis com l"experiència laboral adquirits en origen. Disposar d"una feina a Espanya, però, els permet acumular experiència adaptada a les necessitats de les empreses. Així milloren el capital humà, progressen en termes d"ocupació, redueixen la sobreeducació i augmenten els seus salaris. Ara bé, la millora és lenta i limitada a alguns col·lectius.
It is part of: Paradigmes, 2010, num. 4, p. 244-254
URI: http://hdl.handle.net/2445/43705
ISSN: 2013-150X
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Econometria, Estadística i Economia Aplicada)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
584879.pdf202.08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.